Home
Student Pages
bilateral

University of São Paulo and University of Bergen (BILATERAL)

  • CountryBrazil
  • TownSão Paulo
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universidade de Sao Paulo (USP) er rekna for å vere det beste universitetet i Latin-Amerika både når det gjeld forsking og utdanning. Det er eit offentleg breiddeuniversitet med til saman 90.000 studentar. UiB har inngått ein utvekslingsavtale med eitt av fakulteta på USP, Facultade de Filosofia, Letras y Ciencias Humanas (FFLCH). FFLCH har over 20.000 studentar og har studieprogram i dei fleste humanistiske og samfunnsvitskaplege fag som vi har på UiB. Det betyr at avtalen vil passe best for studentar frå HF og SV-fakultetet, men avtalen er open for alle UiB-studentar som vil søke på FFLCH. Hovudkampus ligg midt i Sao Paulo. USP har gode sportsfasilitetar, eit eige symfoniorkester to sjukehus og elles dei fleste fasilitetar ein treng på kampus.

Sao Paulo er den største byen i Sør-Amerika med rundt 12 millionar innbyggarar (19 millionar i area metropolitana). Byen ligg relativt langt sør i landet, 70 km frå kysten, og er den industrielle og økonomiske hovudstaden i landet. Byen ligg 700 m.o.h. og klimaet er dermed ganske behageleg. Luftkvaliteten er derimot ikkje den beste, spesielt om vinteren (august). Dei mest kjende fotballklubbane i byen er Sao Paulo F.C., Palmeiras og Corinthians.

Accommodation

Universitetet har ikkje eigne bustader for utvekslingsstudentar, men har eit tilbod med vertsfamiliar.

Semester duration

Februar ¿ juni og august - desember

Bilde av bygning på campus
Photo:
© USP

Information