Home
Student Pages
erasmus+

University of Amsterdam and Department of Foreign Languages (ERASMUS+)

  • CountryNetherlands
  • TownAmsterdam
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universiteit van Amsterdam blei etablert i 1632, og er eit av dei største universiteta i Nederland, med rundt 30 000 studentar. Universitetet har eit breitt fagtilbod som dekker alle dei klassiske universitetsdisiplinane. Fire av campusane ligg i sentrum, medan fakulteta for naturvitskap, medisin og odontologi er plasserte litt utanfor bykjernen.

Amsterdam har omlag 800 000 innbyggarar og er hovudstaden i Nederland. Byen ligg ved breiddene av elvene Amstel og Schinkel, og er kjend for det karakteristiske kanalsystemet som går på kryss og tvers inne i bykjernen. Den enklaste måten å ta seg rundt på i byen er ved hjelp av sykkel, eller til fots.

Accommodation

Universitetet samarbeider med fleire bustadforeiningar i området som kan tilby utvekslingsstudentar bustad for eitt til to semester. Det følgjer informasjon om ordninga saman med opptaksbrevet. Det kan vere vanskeleg å finne bustad på den private marknaden i Amsterdam rundt semesterstart.

MERK: I Nederland har det vore store utfordringar knytta til bustad for utvekslingsstudentar dei siste åra. Universiteta i dei fleste byane melder om stort press på bustadmarknaden, og det er vanskelegare å få bustad gjennom universiteta.

Semester duration

September - januar og februar - juni.

Grøn campus
Photo:
© Universiteit van Amsterdam

Information