Home
Student Pages
erasmus+

Erasmus University Rotterdam and Faculty of Law (ERASMUS+ - 5. studieår)

  • CountryNetherlands
  • TownRotterdam
  • Number of exchange places2
  • Study levelMaster
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Erasmus Universiteit Rotterdam blei etablert i 1913 og er eit offentleg breiddeuniversitet med 2700 tilsette og 21 000 studentar. Universitetet har sju fakultet og fire prioriterte forskingsområde: Helse, velferd, administrasjon og kultur. Universitetet har tre campusar. Woudestein er den største og nyaste av dei, og ligg litt utanfor sentrumskjernen. Dei to andre er Erasmus University College (EUC) og Erasmus Medisinske Senter (EMC).

Rotterdam har litt over 600 000 innbyggarar og ligg i Randstad-området, sør i Nederland. Byen har lang historie som handelsknutepunkt, og universitetet sitt motto «Main Port of Knowledge» spelar på at Rotterdam har det største hamneområdet i Europa.

Accommodation

Universitetet tilbyr internasjonale studentar hjelp med å finne bustad så langt kapasiteten rekk. Ordningane er litt ulike avhengig av kva campus ein høyrer til, men mesteparten av leigemåla ligg ved Woudestein campus.

MERK: I Nederland har det vore store utfordringar knytta til bustad for utvekslingsstudentar dei siste åra. Universiteta i dei fleste byane melder om stort press på bustadmarknaden, og det er vanskelegare å få bustad gjennom universiteta.

Semester duration

September-desember/februar og januar/februar – juni/juli (avhenging av fakultet).

Studenter foran innsjø
Photo:
© Erasmus Universiteit Rotterdam

Information