Home
Student Pages
bilateral

National Chengchi University and Faculty of Humanities (BILATERAL)

  • CountryTaiwan
  • TownTaipei
  • Number of exchange places5
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

National Chengchi University (NCCU) blei grunnlagd i 1927 i Nanjing, Kina, før det blei flytta til Taipei i Taiwan i 1954. Campus ligg i fjellområdet Maokong, 20 minutter frå sentrum av Taipei. Universitetet spesialiserer seg i humanistiske, samfunnsvitskaplege fag og digital teknologi. Universitetet har om lag 16.000 studentar på bachelornivå, 9000 masterstudentar og om lag 1600 internasjonale studentar.

Til tross for nærleiken til storbyen Taipei er det mykje natur i området. Campus er omgjeven av fjell og elvar, og det er mykje tedyrking i området.

Accommodation

Det er tre områder med studentboligar på NCCU. To områder ligg på campus, medan eitt ligger utanfor campus. Det finst enkeltrom og rom på deling for opp til fire personar.

NCCU kan hjelpe med å finne bustad utafor campus.

Semester duration

Haustsemesteret varar frå september til slutten av januar. Vårsemesteret varar frå midten av februar til slutten av juni.

Chinese Language Centre har ein noko annleis termininndeling. For eksakte datoar, sjå denne sida.

Information