Home
Student Pages
erasmus+

Otto-Friedrich University Bamberg and Faculty of Humanities (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownBamberg
  • Number of exchange places1
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Otto Friedrich Universität Bamberg er eit offentleg universitetet med rundt 14 000 studentar. Fagtilbodet er størst innanfor humaniora, samfunnsvitskap, økonomi og anvendt datateknologi. I tillegg finst eit mindre institutt innan katolsk teologi. Universitetet sin bygningsmasse består primært av restaurerte historiske bygningar i gamlebyen i Bamberg, eit område som står oppført på UNESCOs verdsarvliste.

Bamberg ligg i den tyske delstaten Bayern og har om lag 75 000 innbyggarar. Byen ligg ved breidda av Regnitz, som er ein sideelv av Main. Byen strekkjer seg over sju åskammar, med ei kyrkje på kvar topp, nett som i Roma. Denne likskapen gjer at byen stundom blir kalla «Frankisk Roma».

Accommodation

Universitetet har ikkje mange eigne studentbustader, men dei hjelper internasjonale studentar med å finne bustad så langt kapasiteten rekk. Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad på den private bustadmarknaden i Bamberg, så det løner seg å vere ute i god tid.

Semester duration

Oktober - mars og april - august.

Flott bygning
Photo:
© Otto-Friedrich-Universität Bamberg/Jürgen Schabel

Information