Home
Student Pages
erasmus+

Brussels Free University and Faculty of Law (ERASMUS+ - 5. studieår)

  • CountryBelgium
  • TownBrussel
  • Number of exchange places3
  • Study levelMaster
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Vrije Universiteit Brussel blei grunnlagt i 1834, uavhengig av både stat og religiøse institusjonar. Det var i utgangspunktet tilknytt det fransktalande frie universitet i byen, men blei skilt ut som ein eigen institusjon i 1970. Universitetet har 11 000 studentar og åtte fakultet. Begge dei to campusane ligg sentralt i Brussel.

Brussel er hovudstad i Belgia og eit viktig administrativt sentrum for Den europeiske unionen. Området kring Brussel utgjer ein sjølvstendig region som korkje høyrer til det nederlandsktalande Flandern eller det fransktalande Vallonia, og både nederlandsk og fransk er offisielle språk i byen. Brussel har om lag 1,1 millionar innbyggarar og om lag ein tredjedel av desse kjem frå andre land. Forutan det politiske livet her, er byen velkjend for god sjokolade, øl og vaflar. Brussel lufthamn har verdas høgaste omsettingstal for sjokolade.

Accommodation

Universitetet har eigne studentbustader i nærleiken av campus, og hjelper elles til med informasjonsformidling for studentar som ønsker å finne bustad på den private marknaden.

Semester duration

September - februar og februar - juli.

Information