Home
Student Pages
erasmus+

University of Granada and Department of Sociology (ERASMUS+)

  • CountrySpain
  • TownGranada
  • Number of exchange places4
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universidad de Granada vart grunnlagt av Papa Bull i 1531 og er i dag blant dei største universiteta i Spania, med om lag 65 000 studentar. Universitetet har eit breitt fagtilbod, og satsar mellom anna på internasjonalisering, samt områda bio- og helsefag, IKT, geovitskap, og kulturarvforsking. I tillegg til fem campusområde i sjølve Granada, har universitetet òg to campusar på eit anna kontinent, nær Ceuta og Melilla i Nord-Afrika.

Granada har om lag 250 000 innbyggarar og ligg i Andalusia, sør i Spania. Han er òg kjent under kallenamnet Solbyen, grunna det varme og solrike klimaet. Forutan flott natur og lågt kostnadsnivå kan byen skilte med ei rekke storslåtte bygningar og kulturminne. Mange av desse står att som minne etter lengre periodar med arabisk styre opp gjennom historia.

Accommodation

Universitetet har eigne studentbustader i nærleiken av campus og ei bustadteneste for internasjonale studentar som formidlar alt frå hybelrom i bustadblokker til delte leilegheiter med andre studentar, eller innkvartering hos vertsfamiliar. Det kan vere vanskeleg å ordne med bustad frå Noreg, så det kan vere ein fordel å ordne seg mellombels losji for dei første par dagane i Granada.

Semester duration

September - januar og februar - juni/juli.

Bildecollage
Photo:
© Universidad de Granada

Information