Home
Student Pages
erasmus+

National Polytechnic Institute of Toulouse and Department of Physics and Technology (ERASMUS+)

  • CountryFrance
  • TownToulouse
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) er hovudsetet for eit større nettverk av i alt seks eliteskular for ingeniørfag, eit tjuetals forskingslaboratorium og ein veterinærskule, som ligg i ulike byar i Frankrike. På campusen i Toulouse studerer rundt 4000 studentar.

Toulouse ligg i regionen Midi-Pyrénées, sør i Frankrike, midt mellom Atlanterhavet og Middelhavet. Byen har litt i underkant av 1,3 millionar innbyggarar i storbyområdet, og er dermed den fjerde største byen i Frankrike. Toulouse har fått kallenamnet «den rosa byen» fordi dei fleste bygningane her er laga med ein lokal, rosafarga teglstein. Han er ògein viktig by for europeisk romfartsindustri.

Accommodation

Det finst studentbustader nær campus, og INPT har reservert somme av desse for internasjonale studentar gjennom samarbeid med Université de Toulouse. Dei garanterer likevel ikkje plass. Informasjon om alternative bustadalternativ finst på instituttet sine nettsider. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d¿allocations familiales (CAF).

Semester duration

September - januar og januar - juni.

Grøn campus
Photo:
© Institut national polytechnique de Toulouse

Information