Home
Student Pages
erasmus+

University of Palermo and Department of Geography (ERASMUS+ - PhD)

  • CountryItaly
  • TownPalermo
  • Number of exchange places4
  • Study levelDoktorgradsnivå
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Università degli Studi di Palermo blei grunnlagt i 1806. Det er eit offentleg breiddeuniversitet med om lag 50 000 studentar. Hovudcampusen ligg i Palermo. I tillegg finst mindre avdelingar i byane Agrigento, Trapani og Caltanissetta. Universitetet har ein obligatorisk praksisperiode i arbeidslivet som del av studiet både for bachelor- og masterstudentar. I samarbeid med sjukehuset i Palermo driv universitetet ein medisinsk klinikk, som eit gratis poliklinisk tilbod til studentar.

Palermo er den største byen på Sicilia, og ligg nordvest på øya. Byen er ein historisk smeltedigel, både når det gjeld arkitektur og samansetninga av dei 660 000 innbyggarane.

Accommodation

Universitetet har somme studentbustader reservert for internasjonale studentar som det går an å søke på, men det er ikkje garantert at alle som søker får eit tilbod. Det kan vere stort press på den private leigemarknaden rundt semesterstart, så det lønner seg å vere tidleg ute.

Semester duration

Oktober - februar og mars - juni.

Information