Home
Student Pages
erasmus+

Wageningen University & Research and Faculty of Medicine (ERASMUS+)

  • CountryNetherlands
  • TownWageningen
  • Number of exchange places4
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Wageningen Universiteit blei grunnlagt i 1876. Det blir vanlegvis omtalt med kortforma Wageningen UR, og er ei samanslåing mellom universitetet og to forskingsinstitutt, som tidlegare høyrde til det nederlandske landbruksdepartementet. Universitetet er kjend for å ha sterke fagmiljø blant anna innanfor agronomi, helse og ernæring, biovitskap og naturressursforvaltning, men tilbyr òg utdanningsløp innan eit breitt spekter andre fagområde.

Wageningen er ein liten historisk by i provinsen Gelderland, geografisk plassert om lag midt i Nederland. Med 6500 tilsette, og nesten 10 000 studentar, står universitetet for over ein tredjedel av det totale folketalet.

Accommodation

Universitetet har ei ordning der internasjonale studentar kan søke om studentbustad via utvekslingskoordinatorane på fakultet dei høyrer til.

MERK: I Nederland har det vore store utfordringar knytta til bustad for utvekslingsstudentar dei siste åra. Universiteta i dei fleste byane melder om stort press på bustadmarknaden, og det er vanskelegare å få bustad gjennom universiteta.

Semester duration

Det akademiske året er delt inn i til saman seks periodar med eksamenar etter kvar, der dei to første er lagt til september - desember og dei fire siste er lagt til tidsrommet februar - juli. Ein kan finne meir informasjon om kva som gjeld for dei ulike fagområda på universitetet sine heimesider.

Bygg på campus
Photo:
© Wageningen Universiteit

Information