Home
Student Pages
erasmus+

University of Milan-Bicocca and Faculty of Law (ERASMUS+ - 5. studieår)

  • CountryItaly
  • TownMilano-Bicocca
  • Number of exchange places4
  • Study levelMaster
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universitetet ligg i den nordlege utkanten av Milano, som fram til 1980-åra var dominert av industrikomplekset Pirelli. Industriområdet er i dag forvandla til ein urban campus. Universitetet blei oppretta i 1998, etter at kapasiteten på universitetet i Milan var sprengd. Det har over 30 000 studentar fordelte på åtte fakultet. Fakulteta fremmer forsking, medan institutta organiserer undervisninga.

Milano er den nest største byen i Italia med om lag 1,3 millionar innbyggarar. Han er eit nasjonalt sentrum for finans og handel, òg er elles kjend for mote og design og trekk til seg over seks millionar turistar årleg. Milano er dessutan heimby for to av verdas mest kjende fotballag, A.C. Milan og F.C. Internazionale Milano (Inter Milan).

Accommodation

Universitetet har somme eigne studentbustader på campus, som internasjonale studentar kan søke. Det finst òg fleire aktørar som formidlar utleige av private bustader til studentar.

Semester duration

Oktober - februar og mars - juli.

Grøn campus
Photo:
© Università degli Studi di Milano-Bicocca

Information