Home
Student Pages
erasmus+

University of Alicante and Department of Foreign Languages (ERASMUS+)

  • CountrySpain
  • TownSan Vicente del Raspeig
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor, Master og PhD
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universidad de Alicante blei grunnlagt i 1979 og har i dag om lag 28 500 studentar. Det er eit offentleg breiddeuniversitetet som tilbyr studieløp innan samfunnsvitskap, rettsvitskap, eksperimentell vitskap, teknologi , humanistiske fag, pedagogikk og helsefag. Fagtilbodet på engelsk er relativt avgrensa. Hovudcampusen til universitetet dekker om lag ein kvadratkilometer og ligg nord for Alicante, på det området som før høyrde til flyplassen La Rabassa, i San Vincente del Raspeig.

Alicante er ein solrik og varm by som ligg ved kysten mot Middelhavet, søraust i Spania. Byen har rundt 350 000 innbyggarar og baserer mykje av økonomien sin på turisme og lokal produksjon av blant anna vin, olivenolje og keramikk.

Accommodation

Universitetet har ei bustadformidlingsteneste som fokuserer særskilt på å hjelpe internasjonale studentar med å finne bustad. Dei har somme reserverte studentbustader, ein database for private utleigeobjekt og kan elles òg formidle kontakt med spanske vertsfamiliar.

Semester duration

September - desember og januar - mai/juni.

Grøn campus
Photo:
© Universidad de Alicante

Information