Home
Student Pages
bilateral

State University of New York at Albany and University of Bergen (BILATERAL)

  • CountryUSA
  • TownAlbany
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

University at Albany er eit av de fire mest sentrale universiteta innlemma i SUNY. SUNY er eit omfattande nettverk av 64 universitet med ein total studentpopulasjon på 360 000.

University at Albany har omtrent 18 000 studentar, og 13 000 av dei er bachelorstudentar og 5 000 er mastergradsstudentar. Universitetet har internasjonale studentar frå over 100 land.

Albany er delstatens hovudstad med i underkant av 100 000 innbyggjarar.Bysentrum er monumentalt og vakkert. Det er naturligvis prega av delstatsparlamentet og delstatens administrasjonsbygningar. I sentrum finn man også ei rekkje flotte musè. Albany ligg ca 22 mil nord for New York City og omtrent 20 mil vest for Boston, Massachusetts. Det er god togforbindelse mellom Albany og NYC, mens man enkelt kjem seg til Boston med bil eller buss.

Litt utanfor sentrum av byen, i retning universitetets hovedcampus, ligg eit koselig bustadsmråde der man kan finne ein rekkje gode restaurantar, pubar og vinbarar. Mange studentar bur i dette området.

Accommodation

Internasjonale studentar bur utafor campus.University at Albany kan i nokre tilfelle tilby bustad for studentar ved Downtown campus. Å leige bustad privat er ofte billigare enn å bu on-campus.

Universitetet estimerar buutgiftane til mellom 350 og 400 dollar per månad for ein student som bur off campus.Dette er betydeleg lågare enn i mange andre amerikanske byar.

Semester duration

Det akademiske året er delt opp i to semester. Haustsemesteret byrjar i midten av august og slutter ca 20 desember, og vårsemesteret varar frå midten av januar til midten av mai.

Oversikt over campus
Photo:
© State University of New York at Albany

Information