Home
Student Pages
bilateral

Iberian-American University, México and University of Bergen (BILATERAL)

  • CountryMexico
  • TownMéxico
  • Number of exchange places2
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universidad Iberoamericana blei grunnlagt i 1949 og har i dag om lag 11 000 studentar innanfor humaniora, samfunnsfag, juss, psykologi, og ein del ingeniørfag. Universitetet er drive av jesuittordenen, noko som borgar for kvalitet i den katolske delen av verda. Alle ordinære studentar ved IA må delta i visse sosiale tenester (Programa de servicio social). Her kan også utvekslingsstudentar delta med for eksempel å undervise på kveldstid for folk med lite ressursar, i for eksempel språk eller IT.Utvekslingsstudentar frå UiB har moglegheit til å delta på ein to månaders sommarpraksis i lag med meksikanske studentar hjå en sosial organisasjon i Sør-Mexico etter at den ordinære undervisninga er slutt.

Mexico by er ein av dei største byane i Amerika, med 9 millionar innbyggarar og er kjernen i eitt av dei aller største urbane områda i verda (Zona Metropolitana) med over 20 millionar. Det kan fort gå vekk ein time eller to i trafikk-kork. Men byen er også kjend for aztekarruinar, kolonial arkitektur og god stemning. Det er med mange museum der ein kan utforske latinamerikansk kultur, kunst og historie m.m. Byen ligg på 2280 moh og har eit fint klima med kjølege netter.

Accommodation

Alle internasjonale studentar som ber om det får formidla eit rom i ein privat meksikansk heim. IA kan også hjelpe med informasjon når det gjeld leige av leilegheit, anten aleine eller saman med meksikanske studentar.

Semester duration

Juli - desember og januar - juni.

Grøn campus
Photo:
© Universidad Iberoamericana

Information