Home
Student Pages
erasmus+

University of South Wales and The Grieg Academy ¿ Department of Music (ERASMUS+ - Royal Welsh College of Music and Drama)

  • CountryUnited Kingdom
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

University of South Wales blei danna i 2013 då to universitet blei slått saman, men har røter attende til eit mekanisk institutt i Newport frå 1841. Med 31 000 studentar er universitetet det største i Wales. Det har fire fakultet som dekker eit breitt spekter av fagområde, og fem campusar som ligg i og ved Cardiff, Newport og Pontypridd. Universitetet er kjent for å ta godt vare på studentane sine, og skårar høgt på nasjonale studenttrivselundersøkingar.

Cardiff er hovudstad i Wales, og har om lag 350 000 innbyggarar. Byen har fleire store kulturarenaer, samt ei norsk kyrkje i Cardiff Bay, skipa i 1868. Kolgruvene har vore viktige for regionen, og Sør-Wales var frå 1700-talet av ein av dei mest industrialiserte delane av Storbritannia.

Accommodation

Universitetet har eigne bustader på nokre lokaliteter, og andre stader samarbeider det med private aktørar. Dei fleste er på, eller like ved campus. Universitetet tilbyr òg hjelp til dei utvekslingsstudentane som ynskjer å leige bustad på den private marknaden.

Semester duration

Det akademiske året er delt inn i trimester, med forelesingsperiodar og eksamensavvikling i tidsromma september - desember, januar - mars og april - juni.

Flott bygning
Photo:
© University of South Wales

Information