Home
Student Pages
erasmus+

Umeå University and Faculty of Law (ERASMUS+ - 3. og 5. studieår)

  • CountrySweden
  • TownUmeå
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Umeå universitet blei grunnlagt i 1965, og har i dag rundt 34 000 studentar. Det har eit breitt fagtilbod fordelt på fire makrofakultet, eit 20-tals sentre og åtte høgskular. Blant dei seinaste tilskota er Arkitektshögskolan, Idrottshögskolan og ein eigen kunstcampus. Dei fleste av universitetet sine bygningar ligg på ein samla campus litt utanfor Umeå sentrum. I tillegg finst mindre campusar i Skellefteå, Örnsköldsvik, Lycksele og Kiruna.

Umeå ligg ved kysten i Västerbottens län, nordaust i Sverige. Han har om lag 120 000 innbyggarar, og er sterkt prega av den høge andelen studentar. Byen var utmerkt som Europeisk kulturhovudstad i 2014 og har eit rikt kulturtilbod sett i forhold til folketalet, med mange festivalar og arrangement året gjennom.

Accommodation

Universitetet har eit eige internasjonalt bustadkontor og tilbyr bustad for alle Erasmus-studentar som søker i god tid. Det finst mange studentbustader i nærleiken av campus. Det finst òg fleire moglegheiter på den private marknaden.

Semester duration

September - januar og januar - juni.

Information