Home
Student Pages
erasmus+

University of Lódz and Faculty of Law (ERASMUS+ - 3. og 5. studieår)

  • CountryPoland
  • TownLódz
  • Number of exchange places3
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

University of Lodz er eit offentleg universitet, grunnlagt i 1945. Det har over 47 000 studentar, fordelte på 12 fakultet. Universitetsbiblioteket er eit av dei største i Sentral-Europa. Universitetet har over 120 ulike foreiningar, vitskapelege klubbar, og andre akademiske organisasjonar som studentane kan engasjere seg i.

Lodz ligg sentralt i Polen, 125 kilometer sørvest for hovudstaden Warszawa. Byen er den tredje største i landet og var mellombels hovudstad i perioden då Warszawa måtte byggast opp att etter andre verdskrig. Byen er kjent for rikt kulturliv og husar blant anna både ein filmmusikkfestival og ein teikneseriefestival kvart år. Byen er kjent som sentrum for polsk filmindustri.

Accommodation

Universitetet har studentbustader på campus kort utanfor sentrum, i området kalla Lumumbowo.

Semester duration

Oktober - januar og februar - juni.

Bygg på campus
Photo:
© University of Lódz

Information