Home
Student Pages
erasmus+

Slovak University of Technology in Bratislava and Department of Informatics (ERASMUS+)

  • CountrySlovakia
  • TownBratislava
  • Number of exchange places2
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Slovak University of Technology in Bratislava blei grunnlagt i 1937, og har i dag rundt 18 000 studentar. Det er eit offentleg polyteknisk universitet med i alt sju fakultet og eit breitt fagtilbod innanfor blant anna ingeniørfag, teknologi, informatikk, mekanikk, materialvitskap og arkitektur. Her finst òg eit eige fakultet for kjemisk og matrelatert teknologi. Universitetsbygningane ligg ulike stader i byen.

Bratislava er hovudstaden i Slovakia med rundt ein halv million innbyggarar. Byen ligg heilt lengst vest i landet, rett ved grensa til Austerrike, og er prega av å vere ein kulturell smeltedigel mellom fleire etniske grupper. Bratislava er eit godt utgangspunkt både for naturopplevingar og meir urbane fritidssyslar.

Accommodation

Det finst fleire studentbustader i Bratislava. Dei fleste av dei ligg innan gangavstand frå campusområdet eller inne i bykjernen. Universitetet har koordinatorar som hjelper internasjonale studentar med å finne bustad.

Semester duration

September - februar og februar - juni.

Information