Home
Student Pages
erasmus+

Technical University of Clausthal and Department of Information Science and Media Studies (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownClausthal-Zellerfeld
  • Number of exchange places2
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Technische Universität Clausthal er eit lite teknisk universitetet med om lag 4800 studentar. Det blei grunnlagt i 1775 for å utdanne arbeidskraft til gruvedrift, men har seinare spesialisert seg meir inn mot fornybar energi, naturressursar, materialvitskap, økonomi, datateknologi, mekaniske fag og prosessfag. Universitetet sin campus ligg sentralt i Clausthal-Zellerfeld.

Clausthal-Zellerfeld er ein liten by, med knapt 15 000 innbyggarar. Han ligg idyllisk til midt i Tyskland, omgitt av skog og fjell i distriktet Gosler. byen er sterkt prega av aktivitetar knytt til universitetet. Dette er ein glimrande stad å bu for den som likar vintersport og friluftsliv.

Accommodation

Universitetet har eigne studentbustader på campus der internasjonale studentar har prioritet som søkarar. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Clausthal-Zellerfeld.

Semester duration

Oktober - mars og april - august.

Information