Home
Student Pages
erasmus+

University of West Bohemia and Department of Philosophy (ERASMUS+)

  • CountryCzech Republic
  • TownPlzeò
  • Number of exchange places2
  • Study levelMaster og PhD
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

University of West Bohemia såg dagens lys i 1991 ved samanslåinga av teknologiinstituttet og lærarhøgskulen i Pilsen. Universitetet har i dag ni fakultet og om lag 19 000 studentar. Det er i hovudsak orientert mot grunnforsking og utdanningar tilpassa regionale behov. Campus ligg sentrumsnært i Pilsen.

Den tsjekkiske byen Pilsen var opphaveleg eit slott i det niande århundret, og blei etablert som by i 1295. Han har litt i underkant av 200 000 innbyggarar og ligg vest i landet, i regionen med same namn. Byen er internasjonalt kjent for å ha skjenka verda det lyse ølet Pilsner og bilmerket Skoda.

Accommodation

Universitetet har fleire eigne studentheimar der ein kan søke om bustad. Ein kan velje mellom å bu på enkeltrom eller dele med andre studentar. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden.

Semester duration

September - februar og februar - juli.

Campus fra luften
Photo:
© University of West Bohemia

Information