Home
Student Pages
erasmus+

University of Iceland and Department of Economics (ERASMUS+ - NOREK-nettverket i økonomi)

  • CountryIceland
  • TownReykjavík
  • Number of exchange places1
  • Study levelBachelor, Master og PhD
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Háskoli Islands er med sine 14 000 studentar det største universitetet på Island. Det er eit forskingsuniversitet med stor breidde, men Island sin unike natur, og unike historiske og litterære arv, gjer at universitetet i særleg grad er stolte av studia i miljøvitskap, middelalderstudium og islandsk språk. Campus ligg i Reykjavik sentrum.

Det er nordmannen Ingolf Arnarson som får æra for å ha etablert den fyrste permanente busettinga på Island, i Reykjavik, kring år 870. Islands hovudstad har om lag 120 000 innbyggarar og er kjend for å vere ein av Nordens fremste kulturbyar. Han er òg kjend for yrande natteliv og som scene for møtet mellom Reagan og Gorbatsjov under den kalde krigen.

Accommodation

Det finst eit somme studentbustader i Reykjavik, men kapasiteten er knapp og så dei fleste studentane vel å bu privat. Alle utvekslingsstudentar får tilgang til universitetet sin bustaddatabase.Det kan vere stort press på den private bustadmarknaden rundt semesterstart, så det løner seg å vere ute i god tid.

Semester duration

August - desember og januar - mai.

Information