Home
Student Pages
erasmus+

The National College of Art and Design and Faculty of Fine Art, Music and Design (ERASMUS+)

  • CountryIreland
  • TownDublin
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

The National College of Art and Design, og kalla NCAD, stammar frå 1746. Mange av dei viktigaste irske kunstnarane, designarane og kunstlærarane har studert eller undervist på skulen. NCAD har lenge vore den sentrale og viktigaste utdanningsinstitusjonen for kunst og design i Irland og tilbyr det breiaste spekteret av kunst- og designgrader. Skulen har 1 000 studentar på heiltid og ytterlegare seks hundre studentar som tar kveldskurs. NCAD tilbyr kurs innan design, kunst og visuell kultur.

Dublin er Irlands hovudstad og har om lag 1 million innbyggarar, dersom ein reknar med områda utanfor bykjernen. Byen ligg på austkysten av Irland og vart sete for eit norsk kongedøme kring år 840, etter at norske vikingar inntok området og laga ein festning der.

Accommodation

Lærestaden tilbyr ikkje innkvartering, så ein må belage seg på å finne bustad på eiga hand. Internasjonalt kontor kan hjelpe med lenker til aktuelle nettsteder.

MERK: I Irland har det vore store utfordringar knytt til bustad for utvekslingsstudentar dei siste åra. Universiteta i dei fleste byane melder om stort press på bustadsmarknaden, og det er vanskelegare å få bustad gjennom universiteta.

Semester duration

september - januar

januar - mai

Information