Home
Student Pages
erasmus+uk

Manchester Metropolitan University and Faculty of Fine Art, Music and Design (ERASMUS+UK)

  • CountryUnited Kingdom
  • TownManchester
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+uk
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Manchester Metropolitan University (MMU) er eit av dei største universiteta i Storbritannia, med om lag 34 500 studentar. Det har røter tilbake til starten av 1800-talet, men fekk først universitetsstatus i 1992. Universitetet har åtte fakultet, irekna Manchester School of Art og åtte forskingsinstitutt. Størsteparten av universitetet ligg fordelt på fem campusar i Manchester by, medan to ligg i grevskapet Cheshire.

Manchester ligg nordvest i England og har over ein halv million innbyggarar. Stor-Manchester har heile 2,5 millionar innbyggarar. Byen var ein av dei som leidde an under den industrielle revolusjonen, og er i dag blant anna kjend som ein medieby. Manchester har òg eit rikt musikkmiljø. Byen har to symfoniorkester, eit kammerorkester, og har fostra band som Joy Division, Oasis og The Smiths.

Accommodation

Universitetet hjelper utvekslingsstudentar med å finne bustad, enten ved ein av universitetet sine studentbustader, på den private marknaden eller hos ein vertsfamilie. Nye studentar blir oppmoda om å søke bustad tidleg.

Semester duration

Det akademiske året er delt inn i trimester, med forelesingsperiodar og eksamensavvikling i tidsromma september - desember, januar - mars og april - juni.

Information