Home
Department of Earth Science
Marine

Marine samplers

Main content

Ved Institutt for geovitenskap benytter vi forskjellige typer prøvetakere for å ta opp sedimenter og stein fra havbunnen. Vi har prøvetakere (multi corer) som tar uforstyrrede prøver av havbunnsoverflaten og andre som kan ta opptil 5m (gravity corer) og 20m (calypso corer) med sedimenter.