Home
WAIT

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Forskning og kritisk tenkning engasjerer

– På dette kurset har man lyst til å lese og lyst til å være forberedt, forteller utvekslingsstudent Anna Tydén.

KVIK206
Tora Sanden Døskeland har en bachelorgrad i litteratur fra Universitetet i København og tar for tiden et årsstudium i kjønnsstudier ved UiB. Masterstudent Anna Tydén tar en master i moderne kultur ved Universitetet i København og er for tiden på utveksling her i Bergen.
Photo:
Oda Eiken, UiB

Main content

I det nye emnet «Kjønn, migrasjon og tid» knyttes pensum direkte opp mot dagsaktuell forskning om migrasjon i Europa. Dette fokuset blir høyt verdsatt av studentene.

– Det fine med kurset er at det tar form sammen. Her er det ingen fasit, men heller hovedfokus på kritisk tenkning og diskusjon, forteller litteraturstudentene Anna Tydén og Tora Sanden Døskeland. De to studentene setter stor pris på at kurset handler om pågående forskning, og at de får være med på prosjektets prosess.

Kurset «Kjønn, migrasjon og tid» er nært knyttet sammen med det ny-oppstartede prosjektet WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) som ledes av professor Christine M. Jacobsen, senterleder ved SKOK.

– Dette er det kjekkeste faget jeg har undervist i, forteller Jacobsen. Jacobsen og emneansvarlig Randi Elin Gressgård påpeker at kursets struktur har vært et bevisst valg for å minske avstanden mellom forsker og student. Under forelesningene sitter forskerne fra WAIT, stipendiater ved SKOK og studentene om hverandre og diskuterer.

Tverrfagligheten er en styrke

Det er en avslappet stemning i seminarrommet og latteren sitter løst. Gjennom forelesningen diskuteres artiklene både i plenum og i mindre grupper. Det er en engasjert gjeng som gjennom sine ulike fagdisipliner lærer av hverandres erfaringer og perspektiv. Studentene har blant annet bakgrunn i sosiologi, antropologi, kunstfag og internasjonale relasjoner.

– Det er bra at alle har forskjellige bakgrunner, og at det er så mange dyktige ressurspersoner som er involvert og del av undervisningen, forteller Tora og Anna som begge har studert litteratur ved universitetet i København.

De er enige om at flere emner ved universitetet burde bli strukturert slik som dette emnet. Ofte føler man seg tvunget til å lese, mens på dette kurset har man lyst til å lese og lyst til å være forberedt til forelesningen forteller de.

Helheten er viktig for å lykkes

Både Tora og Anna synes det er vanskelig å svare på akkurat hva det er som gjør faget bra, og forklarer at det er alle de ulike delene, strukturen, engasjementet og tryggheten, satt sammen som gjør at det fungerer godt.

– Med en gang skapte forskerne en trygg plattform i forelesningene som har gitt rom for mange gode samtaler. Om denne tryggheten ikke hadde blitt etablert med en gang så ville heller ikke diskusjonene vært så dynamiske som de er nå, forklarer de.

Anna og Tora fremhever også at det tematiske fokuset på migrasjon er en viktig del av hvorfor emnet er så spennende.

Kreative uttrykk

Nå skal studentene i gang med egne prosjekter. I denne delen av kurset får studentene selv velge fritt hvilket format som skal benyttes for å svare på oppgaven. Dette kan være film, podcast, blogg, magasin, fotoserie eller annet, her er det kun kreativiteten og studentene selv som setter grensene. Tora og Anna har allerede begynt å planlegge sitt prosjekt, og skal i de neste ukene utvikle sitt format og sin vinkling for oppgaven.