Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny student

Mentorordningen ved Det humanistiske fakultet

I mentorgruppene blir du allerede første dagen kjent med andre som skal begynne på samme studium som deg og som du vil møte i undervisningen resten av semesteret.

En gruppe studenter, gutter og jenter, sitter rundt et bord og løser en oppgave.
Mentorgruppene gir deg en fin start på studiene!
Photo:
Emil W. Breistein

Main content

Det er mye som er nytt og ukjent når man skal begynne å studere. Hvordan vet du hvilken informasjon som er relevant for deg? Hvem snakker du med hvis du lurer på noe? Mentorordningen ved Det humanistiske fakultet eksisterer for å hjelpe deg å bli raskere kjent med både medstudenter og universitetssystemet.

Hva får du i mentorordningen?

I mentorordningen vil du delta på samlinger med din mentor i gruppe med andre studenter fra ditt studieprogram. Mentoren er en erfaren student som har blitt ansatt av fakultetet for å hjelpe nye studenter til å få en god start på studiet. De to første dagene av velkomstuken vil mentoren ta deg imot, og la deg bli kjent med de du skal studere med. Gruppen møtes igjen til tre samlinger i løpet av høsten og en samling i januar, der ulike temaer omkring det å være universitetsstudent blir diskutert i en uformell setting. 

Hva er forskjellen på mentorordningen og fadderordningen?

Fadderordningen er et frivillig, studentorganisert tilbud som kun varer den første uken i studiestart. Fadderuken er driftet av frivillige studenter og fadderstyret i Humanistisk studentutvalg (HSU), og består av uformelle, sosiale ettermiddags- og kveldsaktiviteter i studiestartuken.

Hvordan blir du med i mentorordningen vår?

Alle som takker ja til studieplass på enten et bachelorprogram eller integrert master ved Det humanistiske fakultet vil motta tilbud om plass i en mentorgruppe i velkomste-posten fra UiB. Ordningen gjelder kun for studenter på første studieår.

Hva krever det av deg å delta?

Du skal delta på mentorsamlinger fire ganger i løpet av høst- og vårsemesteret. En samling varer vanligvis i 2 timer. Det er ingen krav til forkunnskaper - ordningen er nettopp for deg som er ny student!

Mentorsamlinger er ikke obligatoriske og gir ikke studiepoeng, men vi oppfordrer alle som melder seg på til å delta på alt. Dette er et tilbud til deg for at du skal få en best mulig studietid hos oss på UiB.