Home

Medieval Research Cluster

Main content

Illustrasjon av ARKIKON: Bergen 1300

Bergen og vestlandsregionen skal spele ei leiande rolle både nasjonalt og internasjonalt innanfor mellomalderfeltet

Mellomalderklynga er etablert som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022. Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for organisering av mellomalderklynga.

Illustrasjon av Arkikon

Mellomalderen er ein sentral tidsperiode som har hatt mykje å seie for historisk utvikling og identitet i Noreg og elles i Europa. Kunnskap om norsk og europeisk mellomalder er difor av stor betydning, og avgjerande for å forstå bakgrunnen for det moderne samfunnet.

Bergen og vestlandsregionen har fleire sterke fagmiljø som tek vare på den felles kulturarven frå mellomalderen. Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa og støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon.

middelalderforum
Vikingskip på vei ut fjorden

Middelalderforum våren 2023

«Norge og verden i vikingtid og middelalder» er tema for Middelalderforums foredragsrekke denne våren. Velkommen til Frille og Dyvekes vinkjeller for ny kunnskap og hyggelig lag!

bergen i middelalderen
Kongsgården på Holmen

Bergen Anno 1320

Bli med tilbake til middelalderens Bergen! Ved hjelp av innovative visualiseringer kan du oppleve byen slik det kan ha sett ut i 1320.

studietilbud
Gruppeledere søkes

Middelalderstudier i Bergen

Ved Universitetet i Bergen kan du studere middelalderen på både bachelor- og masternivå. Du finner middelalderemner innen mange ulike fag, først og fremst knyttet til vår europeiske historie og kulturarv.

kalkseminar
Mariakirkens to tårn

Steinkyrkjer og kalk – kunnskap og ivaretaking

27.–28. oktober arrangerte Mellomalderklynga ved UiB og Byantikvaren i Bergen, saman med Bergen kirkelige fellesråd, konferansen Steinkyrkjer og kalk – kunnskap og ivaretaking. Her er ei oppsummering.

landslova 750 år
Utsnitt av ei side frå Codex 15 i Lund

Magnus Lagabøtes landslov 750 år

I 2024 skal 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov feirast som nasjonalt jubileum.