Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Stipend

Utlysning av prosjektutviklingsstipend / skrivestipend

Lesegruppe
Photo:
Thor Brødreskift

Main content

Institutt for sammenliknende har lyst ut to stipendiatstillinger med søknadsfrist 5. august 2018. Begge disse stillingene er 4-årige rekrutteringsstillinger for å ta ph.d.-grad og er knyttet til UiBs strategiske satsingsområder (https://www.uib.no/satsingsområder), nærmere bestemt globale samfunnsutfordringer – ulikhet, migrasjon, helse – og klima og energiomstilling.

Instituttet oppfordrer masterkandidater med avsluttet grad i sammenliknende politikk fra 2017 og 2018 til å søke stipendiatstillingene. Instituttet utlyser derfor tre stipend á kr 15.000 for arbeid med utvikling av skisse for ph.d.-prosjekt fram mot fristens utløp i august. Den endelige søknaden til stipendiatstilling krever en prosjektbeskrivelse (5-8 sider) der det redegjøres for tema, problemstilling, teori, metode og data (jf. Veiledning for søkere til stipendiatstilling) og instituttet ønsker å stimulere til utarbeidelse av doktorgradsprosjekter som tar for seg problemstillinger relatert til de nevnte satsingsområdene ved UiB.

Søknaden om prosjektutviklingsstipend skal inneholde CV og karakter på masteroppgaven i tillegg til en kort omtale av masteroppgaven og en kort beskrivelse av tema for et ph.d.-prosjekt på til sammen inntil 1 A4 side.


Søknad sendes på e-post til charlotte.lillefjaere@uib.no senest 30. juni. Vi vil behandle søknader og gi en tilbakemelding umiddelbart etter søknadsfristen. Stipend vil bli utbetalt etter innlevert jobbsøknad til stipendiatstillingene.