Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Opptak til MAJUR 2

Opptak til toårig master ved Det juridiske fakultet

UiB Juridisk fakultet
Photo:
UiB, Ingvild Festervoll Melien

Main content

Universitetet i Bergen har eit toårig masterprogram i rettsvitskap som studentar frå Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger kan søke på. Studieprogrammet har 45 studieplassar og oppstart kvar haust. 

Kven kan søke?

Faginnhaldet i bachelorgraden må oppfylle alle faglege krav i dei første tre studieåra i femårig masterprogram i rettsvitskap ved Det juridiske fakultet i Bergen. Søkarar frå andre lærestader enn HINN, UiA og UiS må søke opptak til femårig masterprogram.

Korleis plassane er fordelt mellom dei ulike lærestadene, kan du lese i §5 i opptaksreglementet.

Søkarar konkurrerer om studieplassane i opptaksgruppa dei høyrer til.


Opptaket hausten 2020 ga desse poenggrensene (sjå opptaksreglement for forholdet mellom tala her og bokstavkarakterar):

 • INN: 3,91
 • UiA: 3,64
 • UiS: 3,88

For å vere kvalifisert for opptaket må søkar ha eit karaktersnitt på C eller betre i emna som inngår i opptaksgrunnlaget. 

Søkarane vert rangert på grunnlag av gjennomsnittskarakten frå dei juridiske emna med karakter som inngår i bachelorgraden.
Karakteren i ex.phil. og ex.fac. vert ikkje tatt med i utrekninga av gjennomsnittskarakteren. 

Sjå opptaksreglementet for utfyllande informasjon om korleis gjennomsnittskarakteren vert rekna ut.

NB! Tilbod om opptak kan berre gis til søkarar som ikkje har fått tilbod om opptak til femårig masterprogram i Rettsvitskap ved Universitetet i Bergen gjennom Samordna Opptak.

Kva er nødvendig dokumentasjon?

Sjå kva som er nødvendig dokumentasjon på desse sidene

Tidlegare poenggrenser

2020:

 • INN: 3,91
 • UiA: 3,64
 • UiS: 3,88

2019:

 • INN: 4,12
 • UiA: 3,94
 • UiS: 4,06

2018:

 • INN: 3,71
 • UiA: 3,69
 • UiS: 3,78

2017:

 • INN: 3,65
 • UiA: 3,56
 • UiS: 3,34

2016:

 • INN: 3,59
 • UiA: 3,25
 • UiS: 3,56

Opptaksreglement for opptak til toårig mastergrad i rettsvitenskap

Du finn opptaksreglementet på desse sidene.