Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Omsorgsprisen

Omsorgsprisen 2018 til medforsker Rune Samdal

- Uventet, men inspirerende!

RUne Samdal sammen med eldreministeren
Prisvinner Rune Samdal sammen med prisutdeler Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.
Photo:
Janne B. Bøe

Main content

Det sier Rune Samdal om å vinne Omsorgsprisen 2018.

Juryen begrunnet prisen med at Samdal har markert seg med et sterkt engasjement som pårørende, skribent, foredragsholder, og brukerrepresentant og medforsker i demensforskningsprosjekt.

Som den aller første medforskeren ved Universitett i Bergen ble Samdal i 2017 ansatt ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) og har jobbet tett med prosjekt LIVE@Home.Path. Prosjektet tar sikte på å forbedre livskvalitet, verdighet og trygget i fasen der personer med demens fremdeles bor hjemme, og Samdal har vært en klar og tydelig stemme, og korreksjon, i utviklingen av dette forskningsprosjektet.

Samdal er blitt en populær foredragsholder og han holder innlegg både for kommuner, forskningsinstitusjoner og departement. Samdal engasjerer sine tilhørere gjennom å dele av egne erfaringer som pårørende til sin alzheimersyke ektefelle Kirsten. Samdal har ved flere anledninger brukt sin stemme som pårørende i media og er også bidragsyter til fagartikler om demens og pårørende.

Prispengene på 30 000 kroner vil Samdal gi til Ulset sykehjem der hans kone Kirsten er beboer og pengene skal være øremerket musikalsk underholdning for alle beboerne.

Om Omsorgsprisen

Omsorgsprisen går til en person eller organisasjon som har vist en enestående innsats for at sårbare gamle og andre skal ha et godt liv i deres siste levetid. Prisen er et samarbeid mellom GC Rieber Fondene, Bergen kommune og Verdighetssenteret, og prisen ble delt ut av Eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen under en Festforestilling på Den Nasjonale Scene 14.01.2019.

Andreprisen ble delt mellom Våketjenesten ved Bergen Røde Kors Sykehjem ved leder for frivillighetstjenesten Gunhild Kjøsnes og avdelingssykepleier ved Signo Konows senter, Janet Solsvik. Solsvik har i en årrekke arbeidet for at personer med demens som både har en syns- og hørselshemming skal få tilstrekkelig tilbud i Bergen kommune. De mottok 10 000 kroner hver i tillegg til årets omsorgsbilde, omsorgsstatuetten og diplom.