Home
Research Group Images of Knowledge

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Årsrapport for FORSKERGRUPPEN VITENSBILDER. 2015

 

Forskergruppen vitensbilderble startet okt. 2010 som en tverrvitenskapelig forskergruppe med medlemmer fra LLE og SVT under navnet Forskergruppen naturens kulturhistorie. Høstsemesteret 2013 skiftet gruppen navn til Forskergruppen vitensbilder. I tillegg til presentasjonen på UiB-web har også forskergruppen en egen facebook-gruppe som brukes til diskusjoner og informasjon om aktuelle seminarer, konferanser og utstillinger.

 

 

Medlemmer pr. 1. januar 2016

Henning Laugerud, førsteamanuensis (LLE/kunsthistorie), leder.

Jørgen Bakke, førsteamanuensis (LLE/kunsthistorie).

Rasmus Slaattelid, førsteamanuensis (SVT).

Anders Gullestad, førsteamanuensis (LLE/nordisk).

Nora Vaage, stipendiat (SVT).

Trine Krigsvoll Haagensen, stipendiat (LLE/kunsthistorie).

Samantha Smith, timelærer (LLE/kunsthistorie).

 

Eksterne medlemmer (ikke UiB)

John Ødemark, førsteamanuensis (IKOS, HF-UiO).

 

Samarbeidspartnere

Matthias Bruhn, professor, Humboldt universitet, Berlin 

Paula Muhr, PhD kandidat Humboldt universitet, Berlin. 

 

 

Forskergruppens aktiviteter 2015

Forskergruppen Vitensbilder har i lengre tid hatt diskusjoner rundt bilders status som kunnskapsbærere. Det siste året har vi invitert med oss forskerkollegaer fra Trondheim, Oslo og Berlin i arbeidet med en bok som utforsker dette. Hoveddelen av forskergruppens aktiviteter i 2015 har vært konsentrert rundt dette bokprosjektet. Boken Images of Knowledge: The Epistemic Lives of Pictures and Visualisationstar for seg bilder på tvers av kategorier som "kunst", "vitenskapelige visualiseringer" og "religiøse bilder", og bruker eksempler fra tidlig ny tid til i dag. Images of Knowledgeutgis på Peter Lang GmbH våren 2016, og redigeres av Nora Vaage, Trine K. Haagensen, Rasmus Slaattelid og Samantha Smith. Forskergruppens medlemmer fra UiB og UiO samt professor Mathias Bruhn og ph.d. kandidat Paula Muhr fra Humboldt Universitetet i Berlin deltar med bidrag.

 

Våren 2015 fikk forskergruppen tilslag på sin søknad om støtte til tverrfaglig forskersamarbeid utlyst ved HF-UiB, beløp 40.000,- NOK.

 

9. – 10. april arrangerte forskergruppen en work-shop med en første fremleggelsesrunde av bidragene til boken Images of Knowledge: The Epistemic Lives of Pictures and Visualisationsved UiB. Forskergruppesn medlemmer fra Bergen og Oslo deltok.

 

14.-16. september arrangert forskergruppen en workshop med miljøene på Humboldt Univ. I Berlin, NTNU, UiO. Utgangspunktet for workshopen var arbeidet med bokprosjektetImages of Knowledge. Følgende bidragsytere presenterte utkast til sine bidrag: Paula Muhr (Humboldt) Jørgen Bakke (UiB), Nora Vaage (UiB), Henning Laugerud (UiB), John Ødemark (UiO), Anja Johansen (NTNU), Samantha Smith (UiO), Rasmus Slaattelid (UiB), Trine Haagensen (UiB).

 

Våren og høsten 2015 har forskergruppen i tillegg arrangert følgende aktiviteter:

 

John Ødemark, førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo holdt i mars to gjesteforelesninger. Arrangert i samarbeid med Forskergruppen Antikken og den klassiske tradisjonen:

 

10. mars: Erindringskultur og bilder i tidlig moderne antropologi

 

12. mars: Ikonoklasme, idolatri og erindring i møtet med Amerika

 

I forbindelse med lanseringen av ny bok (hvor Henning Laugerud var en av redaktørene) ble det arrangert et lanseringsseminar i samarbeid med forskergruppenAntikken og den klassiske tradisjonenog forskergruppen Litteratur & Religion:

 

23. september: Henning Laugerud (UiB) og Laura K. Skinnebach (Universitetet i Aarhus),The Saturated Sensorium: Principles of Perception and Mediation in the Middle Ages. Laugerud holdt innlegg og Skinnebach holdt en gjesteforelesning (hovedinnlegget).

 

 

Bruk av støtte i 2015

Gjesteforelesninger var finansiert forskningsmidler/gjesteforelesningsmidler fra LLE. 

WorkshopenImages of Knowledge(14.-16. september) var finansiert av HF-UiB (støtte til tverrfaglig forskersamarbeid ved HF).

Publiseringsstøtte til boken Images of Knowledge: The Epistemic Lives of Pictures and Visualisations, bevilget gjennom ovennevnte støtte fra HF, og «småforskmidler» fra LLE.

 

Planer for 2016

Forskergruppen planlegger å videreføre tekst/manuskriptseminar våren 2016 der gruppens medlemmer vil presentere «work in progress» og stipendiatene vil kunne legg frem poenggivende innlegg til forskerutdanningens opplæringsdel.

 

27. april vil Laura K. Skinnebach (Universitetet i Aarhus) holde en gjesteforelesning med tittelen: Materialitet og parasensorium. Den senmiddelalderlige bønnebog, i regi av forskergruppen.

 

Rekruttering

Helt siden starten i 2010 har forskergruppen inkludert et lite antall masterstudenter som er potensielle forskerrekrutter i forskergruppen. På lik linje med faste vitenskapelige ansatte og stipendiater har disse studentene deltatt på manuskriptseminar, lesegrupper og workshops. Noen av disse studentene har presentert kapittelutkast for forskergruppen og fått tilbakemelding fra forskergruppens øvrige medlemmer. Denne formen for kollektiv veiledning og inkludering i et forskerfellesskap er krevende, men samtidig svært givende, både for studenter og øvrige forskergruppemedlemmer. Forskergruppen vil fortsette med denne praksisen.

 

En av forskergruppens medlemmer, Nora Vaage (PhD-stipendiat på SVT med Rasmus Slaattelid som veileder), leverer sin avhandling i februar 2016. En annen av forskergruppens medlemmer Samantha Smith, er innvilget ph.d. stipend ved LLE/kunsthistorie med Henning Laugerud som veileder. Hun vil ha oppstart i januar 2017. Våren 2016 vil Smith være engasjert som timelærer i kunsthistorie ved LLE, og vil delta i forskergruppens ordinære aktiviteter

 

 

 

Bergen 18.01.2016

Henning Laugerud, sign.