Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
VALG 2024

Valg til instituttrådet 2024, Institutt for biovitenskap

Det skal i 2024 velges representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger) og gruppe D (studenter) for perioden 1.8.2024-31.7.2025.

Bilde av hånd som legger stemmeseddel i urne
Photo:
Colourbox

Main content

Kunngjøring - valg til instituttrådet 2024

Det skal i 2024 velges representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger) og gruppe D (studenter) for perioden 1.8.2024-31.7.2025.  

Ved Institutt for biovitenskap skal det velges følgende representanter:

  • Gruppe B: 1 representant og 2 vararepresentanter
  • Gruppe D: 2 representanter og 2 vararepresentanter

Nominasjon av kandidater - frist 5. mars

Vi inviterer med dette alle som er stemmeberettiget i en av de to gruppene som er på valg, til å fremme forslag på kandidater til valget.  Se under for en nærmere beskrivelse av valgreglene og lenke til manntallet.

Forslagsfrist: 5. mars kl. 12:00.  

Forslag på kandidater skal fremmes skriftlig (bruk dette skjemaet) og være signert av forslagsstillerne. Send forslaget per e-post til instituttets valgkontakt - se høyre kolonne for kontaktinfo.

 

Valgperiode - 22.-24. mai

Valget begynner kl 09.00 den 22. mai og avsluttes den 24. mai 2023 kl. 12.00.

Nominasjonskomite

Ved valg til instituttrådet skal nominasjonskomiteen foreslå kandidater for valgstyret hvis det ved utløpet av forslagsfristen ikke er kommet inn tilstrekkelig antall forslag på kandidater, eller tilstrekkelig antall forslag på kandidater av begge kjønn.

  • Anne Bjune - gruppe A
  • Hasan Arsin - gruppe B
  • Grethe Aarbakke - gruppe C
  • Christina Marie Ingdal - gruppe D

Instituttrådets nåværende sammensetning

Gruppe A - Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

Ørjan Totland (leder), Tom Ole Nilsen, Alistair William Robin Seddon, Runar Stokke         

Vara: Fergal O’Farrell                             

Gruppe B - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling      

Natalya Gallo

Vara: Katharina Stracke, Christian Hans Quintana Zagaceta

Gruppe C - Teknisk og administrativt ansatte      

Julie Skadal, Frank Midtøy

Vara: Bjørg Flatekvål, Hilde Rief Armo

Gruppe D - Studenter    

Marte Elise Rørstad, Alexander Bouz Utskot 

Vara: Hanna Sannes, Gina Koulibaly Barry

Sekretær 

Administrasjonssjef Julie Stavnes

Instituttets valgkomité 2024

Manntall, liste over stemmeberettigede, valgbarhet og forslagsrett

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf § 6 Valgreglement for UiB.

Gr. B - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Du kan stille til valg dersom du, når valget starter:

  • er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling, dersom du er engasjert for minst ett år i minst halv stilling
  • eller- har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

Gr D - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Den som er valgbar har forslagsrett.

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no.

Valgreglement for UiB.