Home
Department of Chemistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

KROMATOGRAFISKE METODERKontakt

 

Zakieh Izakian

 • HSCCC
Øyvind M. Andersen
 • Accelerated Solvent Extractor
Monica Jordheim
OVERFLATE- og KOLLOIDKJEMI 

 

 

Tore Skodvin

PEPTIDSYNTESELABORATORIUMBengt E. Haug
SPEKTROSKOPISKE METODER 
 • Atomabsorbsjon (AAS)
Anne G. Frøystein

Egil Nodland

Bjarte Holmelid
Egil Nodland
 • Ultrafiolett-synlig (UV-VIS)
Anne G. Frøystein
 • Diffus spektrofotometer
Monica Jordheim
UORGANISKE METODER/MATERIALKARAKTERISERING 
 • Røntgendiffraktometer (en-krystalls og pulvermetode)
Karl W. Törnroos
 • Polymerkarakterisering (Gel permetation chromatography)
Erwan Le Roux
 • Høytrykks- og høy temperatur reaktor
Erwan Le Roux
 • Simultaneous thermogravimetry and DSC-MS
Pascal Dietzel
 • Physisorption, standard trykk
 • Physisorption, høyt trykk
Pascal Dietzel
 • Microactivity-Effi Catalytic Reactor
Giovanni Occhipinti
 • Elementanalyse (bestemmelse av C, H og N)
Inger J. Fjellanger
 • Hanskebokser
 • Kalsineringsovn
 • Kulemølle
 • Mikrobølgesyntese (med autoklaver)
 • Potensiostat (cyclic voltametry)
 • Rensing av løsemidler (SPS)

Erwan LeRoux/

Pascal Dietzel/

Giovanni Occhipinti

DIVERSE intrumentering og utstyr 
 • Polarimeter
Torgils Fossen
 • Coulometer
Torgils Fossen
 • Cryostater
Karl W. Törnroos
 • Frysetørker
Bengt E. Haug
 • Ismaskin
 • Perklorsyreavtrekk
 • pH-meter
 • Pumper
 • Refraktometre (Brytningsindeks)
 • Rotasjonsfordampere
 • Sentrifuger
 • Tetthetsinstrumenter
 • Titratorer
 • UV-lamper
 • Varmeskap
 • Vekter

Unni Hauge/

Anne G.Frøystein/

Inger J. Fjellanger/

Reidun Myklebust/

Marit B. Vaage

Laboratorier ved Kjemisk institutt