Home
Department of Chemistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Instrumentering

Instrumentering og utstyr

Fra høyteknologisk instrumentering til rutineinstrumenter: Kjemisk institutt har en rekke instrumenter som hjelper forskere og studenter til å utforske den kjemiske verden.

Illustrativt bilde av et kjemilaboratorium med hanskebokser og en kjemiker som jobber i den ene.
HTE-laboratoriet ved UiB med en Junior automatiseringsrobot fra Unchained Labs i en dobbel hanskeboks.
Photo:
Sigmund Grønlie Bolme, UiB

Main content

Mange instrumentlaboratorier ved Kjemisk institutt som har egne nettsider med utfyllende informasjon:

Fellesressursser

 • Lab-IT
 • Booking

Utfyllende liste over instrumentering

KROMATOGRAFISKE METODERKontakt

 

Zakieh Izakian

 • HSCCC
Øyvind M. Andersen
 • Accelerated Solvent Extractor
Monica Jordheim
OVERFLATE- og KOLLOIDKJEMI 

 

 

Tore Skodvin

Laboratorium for peptidsynteseBengt E. Haug
SPEKTROSKOPISKE METODER 
 • Atomabsorbsjon (AAS)
Anne G. Frøystein

Egil Nodland

Bjarte Holmelid
Egil Nodland
 • Ultrafiolett-synlig (UV-VIS)
Anne G. Frøystein
 • Diffus spektrofotometer
Monica Jordheim
UORGANISKE METODER/MATERIALKARAKTERISERING 
 • Røntgendiffraktometer (en-krystalls)
Pascal Dietzel
 • Polymerkarakterisering (Gel permetation chromatography)
Erwan Le Roux
 • Høytrykks- og høy temperatur reaktor
Erwan Le Roux
 • Simultaneous thermogravimetry and DSC-MS
Pascal Dietzel
 • Physisorption, standard trykk
 • Physisorption, høyt trykk
Pascal Dietzel
 • Microactivity-Effi Catalytic Reactor
Giovanni Occhipinti
 • Elementanalyse (bestemmelse av C, H og N)
Inger J. Fjellanger
 • Hanskebokser
 • Kalsineringsovn
 • Kulemølle
 • Mikrobølgesyntese (med autoklaver)
 • Potensiostat (cyclic voltametry)
 • Rensing av løsemidler (SPS)

Erwan LeRoux/

Pascal Dietzel/

Giovanni Occhipinti

DIVERSE intrumentering og utstyr 
 • Polarimeter
Torgils Fossen
 • Coulometer
Torgils Fossen
 • Cryostater
Egil Nodland
 • Frysetørker
Bengt E. Haug
 • Ismaskin
 • Perklorsyreavtrekk
 • pH-meter
 • Pumper
 • Refraktometre (Brytningsindeks)
 • Rotasjonsfordampere
 • Sentrifuger
 • Tetthetsinstrumenter
 • Titratorer
 • UV-lamper
 • Varmeskap
 • Vekter

Unni Hauge/

Anne G.Frøystein/

Inger J. Fjellanger/

Reidun Myklebust/

Marit B. Vaage