Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
GDPR

Krav om samtykke for publisering av bilder

For å oppfylle kravene i personopplysningsloven (GDPR) har UiB endret praksis for publisering av bilder på www.uib.no og sosiale medier.

Main content

Hovedregelen er at det skal innhentes samtykke fra alle som fotograferes, som filmes eller som det gjøres lydopptak av. Samtykket skal kunne dokumenteres.

Det er laget en nettside med veiledende informasjon om hvordan dette skal håndteres, samt eksempler på bilder som krever samtykke og eksempler på unntak for skriftlig samtykke.

Mer informasjon om samtykke ved bildebruk https://www.uib.no/fotosamtykke

UiBs nettsider er tilpasset kravene i personopplysningsloven. Alle som har rettigheter til å publisere innhold på uib.no har fått tilsendt nyhetsbrev med informasjon om endringen. Nyhetsbrevet ligger på https://manual.uib.no/?na=view&id=6