Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
TMS Starting Grant 2019

Fikk tidlig julegave fra Trond Mohn stiftelse

Jenny Mjösberg, Karl Magnus Laundal og Eirik Hovden er mottakere av TMS Starting Grant 2019. De tre får med det bygge opp hver sin forskergruppe ved Universitetet i Bergen.

TMS Starting Grants 2019
De tre mottakerne av TMS Starting Grant 2019, f.v. Karl Magnus Laundal, Jenny Mjösberg og Eirik Hovden kan nå begynne den spennende jobben med å bygge opp grupper rundt sine egne forskningsinteresser ved UiB.
Photo:
Paul S. Amundsen/TMS

Main content

De høythengende stipendene ble delt ut i Universitetsaulaen 6. desember, på Trond Mohn stiftelse sin årsmarkering. Stiftelsen, som i år fyller 15 år, har med det totalt delt ut 42 TMS Starting Grant (tidligere rekrutteringsstipend) til unge forskingstalenter. Slik får de midler til å tenke stort og langsiktig rundt egen forskning ved Universitetet i Bergen.

Store muligheter

Blant de fremragende unge forskerne som nå kan se frem til å bygge opp en gruppe rundt egne forskningsinteresser ved UiB, er Jenny Mjösberg, som kommer fra stillingen som førsteamanuensis ved Karolinska Institutet i Sverige.

- Denne tildelingen er en stor ære og en anerkjennelse. Det åpner store muligheter for min fremtidige forskning, og etablering på Universitetet i Bergen, sier Mjösberg.

Hun beskriver sin nye arbeidsplass på Klinisk institutt 2 ved Det medisinske fakultet som et høytpresterende fagmiljø med god infrastruktur, hvor hennes prosjekt, som omhandler kartlegging av immunsystemet i menneskets tarmsystem, vil dra nytte av å være tett integrert med aktivitetene på sykehuset.

- Prosjektet kommer ikke bare til å øke forståelsen av hvordan den friske, og infiserte, tarmens lymfocytter oppfører seg, men vi vil forhåpentligvis også finne nye og lovende mål for behandling av inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Gjennom å følge pasienter under biologisk behandling ønsker vi også å identifisere mekanismer for hvordan behandlingene fungerer, og avsløre egenskaper i immunsystemet som er assosiert med høy eller lav behandlingseffekt, sier hun.

Prosjektet «Single-cell analysis of intestinal lymphocytes reveals targets for treatment of inflammatory bowel disease” tildeles fra TMS kr. 10.000.000. Tilsvarende beløp blir gitt fra Universitetet i Bergen.

Hva former verdensrommet?

Forsker Karl Magnus Laundal er allerede tilknyttet UiB gjennom Birkelandsenteret for romforskning, et Senter for fremragende forskning (SFF). Her leder han en gruppe som forsker på asymmetrier mellom nord og sør i verdensrommet rundt jorden, magnetosfæren og ionosfæren.

- Jeg opplever at denne tildelingen er en stor anerkjennelse av det arbeidet gruppen min og jeg har gjort de siste årene. Jeg er veldig glad for muligheten denne tildelingen gir til å videreføre arbeidet, og til å ta et stort steg videre, sier Laundal.

Med sitt prosjekt ønsker Laundal å forstå hva som former verdensrommet rundt jorden.

- Det skal vi gjøre blant annet ved å analysere hvordan nordlysovalen og sørlysovalen endrer form og størrelse. Disse endringene kan ses som et fotavtrykk av dynamikken i et mye større område over oss, som kalles magnetosfæren, forklarer han.

Laundal er glad for at han som følge av tildelingen fra TMS kan tenke større og mer langsiktig om egen forskning.

- Tildelingen innebærer også at jeg skal undervise og veilede flere studenter enn jeg har gjort de siste årene, og det gleder jeg meg veldig til, sier Laundal som også ser frem til å kunne bidra i nye spennende satellittprosjekter fra ESA og NASA som er planlagt de neste årene.

Prosjektet: What Shapes Space? tildeles fra TMS kr. 9.247.038. Tilsvarende beløp blir gitt fra Universitetet i Bergen.

Endringer i islamsk lov

Postdoktor Eirik Hovden ved Institutt for fremmedspråk på Det humanistiske fakultet skal i sitt prosjekt forske på hvordan endring skjer i islamsk lov og islamske normative tekster over tid. Med utgangspunkt i det som tidligere var Senter for Midtøsten og islamske studier (SMI) og som nå er et forskernettverk koordinert av professor Anne Bang ved AHKR, ønsker han i prosjektet å knytte tette bånd også til Middelalderklyngen og lov-historiemiljøet ved UiB.

- At endring i tekstene skjer er velkjent, men nøyaktig hvordan endringer skjer er fortsatt lite kartlagt og teoretisert. For å sette sterkere søkelys på aktørskap og historisk kontekst skal vi ta utgangspunkt i to begreper, nemlig kanonisering og kodifisering. Disse skal vi se på både i før-moderne og moderne tid, sier Hovden, og legger til:

- Vi skal bruke fire case-studier hvor likhetene og kontrastene mellom dem skal hjelpe oss til å se forbi dagens forskningsfront. Forskningsbasert kunnskap om endring i islam er viktig for samfunnet, i en tid hvor fake news og polarisering er merkbart i offentligheten.

Han sier at tildelingen betyr at han kan tenke mye mer langsiktig omkring egen karriere og hvordan man kan bygge et fagmiljø for studiet av islamsk lov på Det humanistiske fakultet ved UiB, både for selve prosjektperioden og videre framover.

- Det er selvsagt en drøm å få kunne sette så mange ressurser i sving, slår han fast.

Prosjektet: How does Islamic Law Change? Canonization and Codification of Islamic Legal Texts tildeles fra TMS kr. 9.997.000. Tilsvarende beløp blir gitt av Universitetet i Bergen