Home
Medieval Research Cluster

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
studietilbud

Middelalderstudier i Bergen

Ved Universitetet i Bergen kan du studere middelalderen på både bachelor- og masternivå. Du finner middelalderemner innen mange ulike fag, først og fremst knyttet til vår europeiske historie og kulturarv.

Gruppeledere søkes
MIDDELALDERSTUDIER: Som student ved Universitetet i Bergen har du mange muligheter til å studere middelalderen.
Photo:
Emil Breistein

Main content

Krosstog, storslåtte katedraler og pestepidemier er tre kjente innslag fra middelalderen, men vel så viktig er grunnleggingen av universitetet og det europeiske statssystemet. Det er ikke feil å hevde at middelalderen skapte mye av det europeiske kulturlandskapet og ga opphav til språk, litteratur og kunst for de fleste europeiske nasjonene. Middelalderen var dermed ikke en "mørk" periode, slik den ofte blir omtalt som. Tvert imot, den var fargerik og mangfoldig.

Universitetet i Bergen tilbyr ulike emner som på hver sine måter gir grunnleggende innsikt i den mangfoldige perioden fra 500–1500 e.Kr. Ulike fag håndterer den same perioden i europeisk historie fra ulike vinkler og perspektiv, det være seg den materielle, sosiale eller boklige kulturen.

Studieprogram med mulighet til fordypning i middelalderstudier:

Bachelor

Master


Emner i middelalderstudier på bachelor- og masternivå:
Emner med tallkode 100 og 200 er på bachelornivå, emner med tallkode 300 er på masternivå.