Home
Medieval Research Cluster

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
bergen i middelalderen

Bergen Anno 1320

Bli med tilbake til middelalderens Bergen! Ved hjelp av innovative visualiseringer kan du oppleve byen slik det kan ha sett ut i 1320.

Next
Kongsgården på Holmen
Bli med tilbake til middelalderen! Ved hjelp av digital teknologi kan du via PC eller mobil oppleve Bergen slik byen kan ha sett ut rundt 1320.
Photo:
Arkikon
1/4
Rådstuen på Bryggen i Bergen rundt 1320
Under et parkeringshus ved Bryggen ligger restene etter Bergens middelalderske vinkjeller. I tilknytning til Vinkjelleren lå byens eldste rådhus, i middelalderen omtalt som Stevnestova, men i nyere tid også kalt Rådstuen. Stevnestova og Vinkjelleren lå enten i samme bygning eller i to hus tett i tett.
Photo:
Arkikon
2/4
Nonneseter kloster visualisert av Arkikon
Bare to bygningsdeler står i dag igjen etter Nonneseter kloster ved Bergen, et velstående kvinnekloster gjennom store deler av middelalderen. En tårnfot med vestportal og et frittstående korkapell eller sakristi vitner om den nær 50 meter lange klosterkirken som en gang sto her. Det finnes få spor etter klosterbygningene sør for kirken.
Photo:
Arkikon
3/4
Kongsgården Holmen sett fra sjøen
Ved innseilingen til Vågen i Bergen ligger Holmen, som i middelalderen var stedet for både kongsgård og domkirke. Kongsgården fra 1100-tallet, i dag kjent som Bergenhus festning, ble utbygd i en tid da Bergen utviklet seg til et rikspolitisk sentrum. I dag står bare Håkonshallen og noen få andre bygningsrester igjen, og vitner om Bergens rolle som kongers sete, politisk møteby og administrativt og kirkelig sentrum.
Photo:
Arkikon
4/4
Previous

Main content

Bergen var en av de største og mektigste byene i Norden i middelalderen, og en av få handelsbyer av betydning. Konge- og kirkemakten stod sterkt, og preget bybildet med ruvende og monumentale steinbygninger. 

Ytterst på Holmen lå den staselige Håkonshallen og andre praktbygg, mens hele 20 kirker og fem store klostre omkranset byen. Selve byen lå på Bryggen og bestod av små trehus med smale passasjer mellom. Det var der vanlige folk levde livene sine.   

Klikk deg gjennom middelalderbyen

Lurer du på hvordan det kan ha sett ut i Bergen i middelalderen? 

Gjennom prosjektet «Bergen Anno 1320» blir historien levendegjort, og via PC eller mobil kan du oppleve byen slik den kan ha sett ut i middelalderen. De vakre bygningene er gjenskapt digitalt, og noen steder kan du ta turen inn og bevege deg fra rom til rom. Til hver lokalitet er det presentert utfyllende informasjon. Prosjektet viser hvordan forskning, gjennom samarbeid og bruk av nyskapende teknologi, kan formidles på en innovativ måte.

Bergen Anno 1320

Produsent:
Arkikon

Nyeste forskning ligger til grunn

Det er nyeste forskning på middelalderbygninger og middelalderbyen generelt som ligger til grunn for de digitale visualiseringene, og for teksten som supplerer bildene. En en rekke forskere fra ulike institusjoner har bidratt med sin kunnskap om middelalderens Bergen.

Fremstillingene er basert på skriftlige og arkeologiske kilder. Kildematerialet er imidlertid fragmentarisk, og det er mye vi ikke vet om de ulike bygningene. De digitale fremstillingene er derfor tolkninger og ingen fasit på hvordan bygninger og landskap kan ha sett ut. 

Produksjon- og visualiseringsfirmaet Arkikon står som produsent av bilde- og filmmateriell, mens forskere sørger for at de digitale visualiseringene blir så riktige som mulig.

Vi ønsker å rette en stor takk både til uavhengige fagpersoner og til forskere fra Universitetet i Bergen, NIKU, Riksantikvaren, Bymuseet i Bergen og Vestland fylkeskommune.

Se smakebiter fra visualiseringene 

Korskirken i Bergen ble trolig påbegynt på 1130-tallet og var sannsynligvis fullført rundt eller like etter 1150, noe som gjør den til Bergens eldste stående kirke.

Visualisering av Korskirken

Produsent:
Arkikon

Nonneseter kloster, et velstående kvinnekloster gjennom store deler av middelalderen. 

Visualisering av Nonneseter kloster i Bergen

Produsent:
Arkikon

Kongsgården på Holmen, i dag kjent som Bergenhus festning, ble utbygd i en tid da Bergen utviklet seg til et rikspolitisk sentrum.

Visualisering av Kongsgården på Holmen

Produsent:
Arkikon

De kirkelige anleggene på Holmen. To kirkelige bygningskompleks var iøynefallende ved innseilingen til Bergen.

Visualisering av de kirkelige anleggene på Holmen

Produsent:
Arkikon