Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

To strategiske partnerskap til UiB

To professorer fra Universitetet i Bergen får millionstøtte gjennom Erasmus+ til prosjektene sine.

Erasmus +
Photo:
Erasmus+

Main content

Universitetet i Bergen fikk full uttelling på søknadene til Erasmus+. Begge søknadene som ble levert inn fikk tilslag om midler. De to som har fått tildelt strategisk partnerskap gjennom Erasmus+ er Barbara Wasson og Erling Moxnes. Søknaden til Barbara Wasson har blitt tildelt ca. 350.000 euro innenfor voksenopplæringsfeltet, og Erling Moxnes søknad i systemdynamikk har blitt tildelt ca. 410.000 euro innenfor høyere utdanningssektoren.

Moxnes er professor ved Institutt for geografi, og er svært fornøyd med tildelingen.

- Prosjektet gir en utmerket anledning for Gruppen for Systemdynamikk til et enda tettere samarbeid med våre dyktige europeiske partnere i et mangeårig Erasmus Mundus masterprogram i Systemdynamikk. Selv nærmer jeg meg pensjonsalderen og ser dette prosjektet som en gylden anledning til å styrke fagområdet i årene som kommer, både ved UiB og i verden ellers.

Moxnes forteller tildelingen skal gå til å utvikle interaktive kurs som kan benyttes i undervisningen ved UiB, hos europeiske partnere, og som generelt tilgjengelige MOOCer (Massive Open Online Course).

Styrket samfunnsengasjement for data

Barbara Wasson er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap og direktør ved Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE). Hun får støtte til prosjekt «Data Literacy for Citizens» (DALI).

- I en digital verden der data mer enn noen gang er allestedsnærværende og nesten hver app og hver tjeneste samler ulike data om oss, er det mer kritisk enn noensinne at folk kan forstå rollen til disse dataene - og algoritmene bak dem - i våre liv. DALI har som mål å styrke enkeltpersoner (unge voksne, voksne, eldre) for ansvarlig medborgerskap / samfunnsengasjement når det gjelder data, ved å tilegne seg og utvikle nøkkelkompetanser relatert til «data litercy». DALI tar for seg grunnleggende opplæring i «data literacy» for voksne i ikke-formelle sammenhenger, gjennom samskaping, pilotering og evaluering av pedagogiske strategier og et verktøysett av spill og lekne læringsressurser for voksne, samt metoder for implementering med interessenter som jobber med voksenopplæring, sier hun.

Prestisjefylt status

Strategisk partnerskap er kvalitetsutvikling og faglig utviklingsarbeid gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus+. Det gis støtte til å utvikle nyskapende produkter og til spredning av resultatene man utvikler til et større publikum. Målet med strategiske partnerskap er å styrke kvaliteten på utdanningen.

- Erasmus+ er et viktig virkemiddel for kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det er veldig gledelig at UiB gjør det så godt i denne tildelingen i Erasmus+. Det er fortsatt potensiale for enda større deltagelse for fagmiljø ved UiB. Vi forventer et større program med enda flere muligheter neste år, og vi håper på flere søknader fra UiB, sier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som behandler søknader og som deler ut EU-midlene. Ved Universitetet i Bergen er Studieavdelingen behjelpelige med veiledning i søknadsprosessen.