Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Tilrettelegging ved UiB

Dersom du har en funksjonsnedsettelse eller særlige behov kan du ha rett på tilrettelegging.

Tilrettelegging ved UiB

Vi hjelper deg med ulike typer tilrettelegging.
Producer:
UiB Studieavdelingen

Main content

Du kan søke om individuell tilrettelegging og veiledning dersom du har en funksjonsnedsettelse, eller andre særskilte behov.

Av praktiske årsaker saksbehandler vi søknader om tilrettelegging av eksamen, og søknader om tilrettelegging av studieløpet, i ulike deler av universitetsadministrasjonen. Du søker likevel om begge typer tilrettelegging i samme skjema. 

Erfaringsgruppe for studenter med autisme

I sommer er det mulig å melde seg på Erfaringsgruppe for studenter med autisme. Det er begrenset antall plasser, men dersom du melder deg på, og det ikke er plass, vil det være mulighet for å bli satt på venteliste. For påmelding og mer informasjon, se Sammen sine nettsider.

Tilrettelegging på eksamen eller vurdering

Som student kan du søke om tilrettelegging ved eksamen eller vurdering dersom du på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse har vanskelig for å gjennomføre en vurdering på vanlig måte.

Du kan lese mer om tilrettelegging av eksamen her.

Tilrettelegging av studieløpet

Tilrettelegging av studieløpet kan typisk innebære individuelt tilrettelagt undervisning, utvidet frist på innleveringer og obligatoriske aktiviteter, tilrettelagt lesesalplass, eller hvile- eller ammerom.

Dersom du ønsker å søke om tilrettelegging av praksis, kan du lese mer om dette her.

  Ulike tilretteleggingstiltak

  Gyldig fravær og permisjon

  To av de tilretteleggingstiltakene vi tilbyr hyppigst er gyldig fravær fra eksamen, og/eller permisjon. 

  Dersom du ikke møter opp på eksamen eller obligatoriske aktiviteter, vil dette kunne få negative konsekvenser for din studieprogresjon. Om det er en funksjonsnedsettelse, eller et annet særlig behov, som er årsaken til at du ikke kan møte opp, er det viktig at du søker om tilrettelegging så dette kan skilles fra vanlig fravær. 

  Gyldig fravær

  Dersom du ikke kan møte opp på eksamen grunnet funksjonsnedsettelse eller annet særlig behov, må du søke om gyldig fravær i forkant. 

  Om du er syk på eksamensdagen kan du registrere det med skjema på nynorsk eller bokmål

  Permisjon

  Dersom du har et behov som gjør at du må ta helt eller delvis permisjon fra studiet, er det viktig at du kontakter infosenteret ved ditt fakultet. Sammen kan du og studieveileder finne tiltak som passer best for deg og din situasjon. 

  Tilrettelagt leseplass

  Tilrettelagte leseplasser gir deg mulighet til å sitte på rom med færre studenter, og en reservert plass. Vi har lesesalplasser med hev-senk pulter. Tilrettelagte leseplasser kan være et nyttig tiltak for deg med behov for spesialutstyr og hjelpemidler, behov for økt forutsigbarhet, eller for deg med konsentrasjonsproblemer eller angst.

  Vi gjør oppmerksom på at vi har et begrenset antall leseplasser. Tildelt plass gjelder for ett studieår om gangen, fra ca. 15. september til 15. juni. 

  Hjelpemidler

  Har du et varig behov for hjelpemidler (over 2 år), kan du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral. Har du et midlertidig behov, kan det hende at universitetet har utstyr du kan låne. 

  Teleslynger og IR-anlegg kan gjøre det lettere å følge undervisningen hvis du har hørselsproblemer. En del auditorier og grupperom har også IR-anlegg. Du får låne «smykker» hos AV-tjenesten, og du kan låne det for ett semester av gangen. Du må si fra hvis det er feil på smykket eller lydanlegget.

  Verktøy: Lingdys og Lingpilot (Mac)

  Dersom du har dokumentert dysleksi og trenger Lingdys eller Lingpilot (Mac) (lese- og skrivestøtteprogram), kan du fylle ut skjema på NAVs nettsider.

  Hvile- og ammerom

  Alle fakultene har hvile- og ammerom. Se oversikten på nettsiden hvile- og ammerom ved UiB. 

  Utredning av dysleksi og dyskalkuli

  Mistenker du at du har lese- og skrivevansker eller matematikkvansker?

  Studenter som mangler dokumentasjon, eller som ikke er utredet for lese- og skrivevansker tidligere og som ønsker utredning nå, kan henvende seg til Studieavdelingen på e-post tilrettelegging@uib.no for å bli henvist til gratis utredning. 

  Dersom du har en utdatert utredning, for eksempel gjort på grunnskolenivå, ønsker UiB i utgangspunktet å henvise deg til en ny utredning. 

  Offentlige tilbud utenfor UiB

  Et enklere studieliv


  Det finnes flere offentlige tilbud som kan bidra til å gjøre hverdagen din enklere.

  • Sammen tilbyr blant annet studentrådgivning, boliger, helsetjenester og aktuelle kurs. De har også flere leiligheter og hybler for studenter med funksjonsnedsettelse. Du kan få hjelp med parkering og transport. 
  • Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) produserer litteratur i alternativ format for blinde og synshemmede studenter. Du søker selv om lånerett eller produksjonsrett hos Norsk lyd – og blindeskriftsbibliotek (NLB).
  • NAV har flere aktuelle tjenester som for eksempel hjelpemiddelsentral, lese- og skriveverktøy.

  Les mer om et enklere studieliv her. 

  Mentor fra NAV

  Dette er et tilbud til studenter som har utdanningsstøtte gjennom NAV, og du kan kontakte din saksbehandler i NAV om dette tilbudet.

  Det å ha en mentor innebærer oppfølging fra en medstudent. Mentor kan være en å drøfte fag og gjøre øvinger sammen med, men også en støttespiller som kan bidra til planlegging og struktur i studiehverdagen. Mentor kan eventuelt også bistå med notater fra forelesning ved behov.

  Personlig studieassistent

  Universitetet i Bergen tilbyr personlig studieassistent til studenter med ulike tilretteleggingsbehov, som ikke kvalifiserer til utdanningsstøtte fra NAV. Dette er fordi terskelen for å få hjelp fra NAV er høy.

  Studieassistentene vil være en fast kontaktperson, som blant annet vil kunne bistå med strukturering og organisering av studiearbeid, være en samtalepartner og bistå med oppfølging.

  Dersom du tenker at dette er noe for deg, kan du ta kontakt med din studieveileder!

  Tilrettelegging under utenlandsstudier

  UiB ønsker at internasjonal kompetanse og erfaring skal være tilgjengelig for alle. Om du har et tilretteleggingsbehov, kan det være nyttig å undersøke hvilken tilrettelegging som tilbys på utveklsingsstedet.

  Dokumentasjon når du søker om tilrettelegging

  Hvilken dokumentasjon skal legges ved?

  Dokumentasjonen skal være fra lege, psykolog eller annen sakkyndig, og må inneholde informasjon om de faktiske og konkrete ulempene din tilstand, eller medisinering, medfører.

  Dokumentasjonen laster du opp samtidig med din søknad, eller i etterkant via linken "Skjema for ettersending av dokumentasjon", som du får i "Forvaltningsmeldingen" til din student-epost. 

  Hvis ønskelig kan legen fylle ut dette skjemaet i stedet for ordinær legeerklæring. 

  Søknad og dokumentasjon behandles konfidensielt.