Home
Research Group in Welfare Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Masteroppgaver innen velferdsrett

Main content

Masteroppgave ved Det juridiske fakultet

Som student ved det juridiske fakultet i Bergen skal du i løpet av femte studieår levere et større, skriftlig og selvstendig arbeid i form av en masteroppgave. Masteroppgaven er ordinært på 30sp, men du kan også velge å skrive en stor masteroppgave på 60sp. 

Om Stormaster 

Forskergruppen ønsker å tilknytte seg studenter som skal skrive stormaster eller master i forbindelse med forskerlinjen. Studentene vil være et aktivt medlem av forskergruppen og vil inviteres med på de fleste aktiviteter og arrangement i regi av forskergruppen.

Stipend for stormasteroppgaver

Som stormasterstudent har du også mulighet for å søke diverse stipend. 

Stormasterstudenter som er tilknyttet forskergruppen

For høsten 2020 til våren 2021 er det to stormasterstudenter tilknyttet forskergruppen, og også opptatt på forskerlinjen. Det er Dina Calligaro Ness Ingebrigtsen og Ingeborg Nøding. 

Stormasterstudenter som tidligere har vært tilknyttet forskergruppen

Hedda Emilie Fagersand Brattvoll: Tvangsplassering av barn under 15 år (2020)

Anna Vattekar Sandvoll: Manglande samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern (2019)

Solveig Hodne Riska: Retten til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten (2016)

Nina Lem Samuelsen: Foreldresamtykke som rettslig grunnlag for behandling av barn med atypisk somatisk kjønnsutvikling: Menneskerettslige avgrensninger (2016). (2016)

Øyvind Grøneng: En analyse av kontrollkommisjonene som rettssikkerhetsgaranti ved bruk av tvang i psykisk helsevern (2014).