Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny forskning

Nytt forskningsprosjekt om korona, klima og mediebruk

Forskere fra Universitetet i Bergen har mottatt støtte for prosjektet «Media Use in Crisis Situations: Resolving Information Paradoxes, Comparing Climate Change and the COVID-19 Pandemic».

Nytt forskningsprosjekt om korona, klima og mediebruk
Photo:
Colourbox

Main content

Prosjektet skal studere mediebruk blant nordmenn i forhold til to komplekse krisesituasjoner: COVID-19 pandemien og klimaendringene. Gjennom en tverrfaglig tilnærming og innovative, kvalitative metoder skal prosjektet se nærmere på paradokser knyttet til kommunikasjon av kriser i et digitalt samfunn.

Professor Brita Ytre-Arne (Institutt for Informasjon- og medievitenskap) er prosjektleder, og skal arbeide sammen med blant annet Hallvard Moe (Institutt for Informasjon- og medievitenskap) og Håvard Haarstad (Senter for klima og energiomstilling). I utlandet samarbeider de med Jannie Møller Hartley og forskningsprosjektet DATAPUBLICS ved Roskilde Universitet. 

- Dette blir et svært spennende prosjekt. Vi skal forsøke å finne ut om mediebruksforskning kan bidra til å løse paradokser i vår forståelse av klimaendringer, ved å se på hvordan vi tar til oss informasjon om komplekse samfunnskriser, sier prosjektleder Brita Ytre-Arne. 

Prosjektet har mottatt 10 millioner kroner i støtte fra SAMRISK-programmet for samfunnssikkerhet som ligger under Forskningsrådets porteføljestyre for Demokrati, styring og fornyelse.