Home
BRuSH

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Mikrobiomet innomhus

Bakterier og endotoksiner i innemiljøet og lungehelse

Ekstrahering av bakterier fra støvfilter
Photo:
Hesham Amin

Main content

De siste tiårene har forekomsten av allergiske sykdommer og astma økt dramatisk. Dagens mennesker tilbringer omtrent 90% av tiden innendørs, og blir derfor utsatt for en rekke luftbårne mikrober og deres bi-produkter. Det er for eksempel kjent at endotoksiner, en betennelsesfremmende komponent hos Gram-negative bakterier, er forbundet med astma og allergi.

Dette PhD-prosjektet tar sikte på å beskrive sammensetningen av bakterier i hjemmemiljøet, og studere sammenhengen mellom eksponering for disse bakteriene og respiratorisk helse.

Dette prosjektet vil bruke data og miljøprøver samlet inn hjemme hos deltakerne i ECRHS-studien fra fem byer i Nord-Europa (Bergen, Århus, Uppsala, Reykjavík og Tartu). Vi forventer å få en bedre forståelse av hvordan eksponering for bakterier og deres bi-produkter, som endotoksiner, kan påvirke vår respiratoriske helse.