Home
Department of Global Public Health and Primary Care

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Arrangement | Konferanse

Forskning i primærhelsetjeneste

Velkommen til det 2. høstmøte om forskning i primærhelsetjenesten. Vi tar opp tråden fra fjorårets suksessrike møte i Trondheim og har nå gleden av å invitere til et nytt høstmøte i Bergen.

Illustrasjon med høstblomster
Photo:
IGS

Main content

Målgruppen er primærhelsetjenesteforskere, klinikere, brukere, registereiere, beslutningstakere og andre interesserte.

Målet for møtet er å styrke samarbeidet mellom de ulike miljøene som jobber med forskning på og i primærhelsetjenesten, og se hva vi kan lære av hverandre.

Det vil bli presentasjon av ulike prosjekter med særlig vekt på bruk av registerdata, men også andre prosjekter og metoder vil bli presentert. Det blir mulighet for å melde inn korte presentasjoner av egne prosjekt.

Seminaret er åpent for alle, gratis, og vi spanderer lunsj.


Tid og sted: Alrek helseklynge, onsdag 27.09.2023 kl 10-16 (Midgard)

Program: 
Høstmøte om forskning i primærhelsetjenesten - Alrek (alrekhelseklynge.no)

Arrangører: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UIB, Nasjonalt kompetanseneter for legevaktmedisin (NORCE)  og NTNU v/ Regforsk