Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Innovativ forskningsmetode kan gi mer skreddersydd pasientbehandling

Forskere ved UiB har utviklet et verktøy som kan fange opp avvik i pasientbehandling på en ny måte.– Drømmen er at metoden skal bli et nyttig bidrag til mer individtilpasset sykdomsbehandling, sier Michael Baumgartner.

Professor Michael Baumgartner - portrett
BANEBRYTENDE METODE: Professor Michael Baumgartner og har utviklet den banebrytende metoden CNA (Coincidence Analysis) som nå brukes av forskere over hele verden.
Photo:
Jan Von Holleben

Main content

Michael Baumgartner er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, og står bak ideen til den banebrytende metoden CNA (Coincidence Analysis) som nå brukes av forskere over hele verden. Baumgartner beskriver metoden som et nyttig verktøy som hjelper oss med å forstå hvordan komplekse kjeder av årsaker og virkninger henger sammen. 

Oppfølging av pasientbehandling

– Forestill deg at du vil tenne en fyrstikk. For at det skal skje, må du gni fyrstikken, det må være oksygen og fyrstikken må være tørr, eller du kan bringe fyrstikken i kontakt med ild. Når fyrstikken tar fyr, kan den deretter tenne et lys, men da må veken også være tørr, og så videre. Dette er en kjede av hendelser, der hvert steg avhenger av riktig samspill mellom flere faktorer. Hvis ett element i samhandlingen er feil, vil ingenting skje. CNA er en metode som hjelper oss å forstå slike komplekse kjeder, sier Michael Baumgartner.

CNA  tar utgangspunkt i en kjent teori om regelmessigheter i årsakssammenhenger og er et unikt verktøy som kan håndtere store datamengder, der mange ting påvirker hverandre, og samtidig se det store bildet. 

–  Det handler kort sagt om å studere hvordan, og hvorfor én handling fører til en annen, forklarer Baumgartner.

I følge Baumgartner kan dette være spesielt nyttig i oppfølging av behandlingstilbud for pasientgrupper. 

– Hvis vi for eksempel prøver ut en ny behandlingsmetode på en gruppe pasienter, forventes det at behandlingen kun vil ha positiv effekt hvis den brukes riktig. Det vil si at det blit gitt riktig dose, til riktig tidspunkt og i riktig situasjon. Hvis noen pasienter avviker, har  kompliserende faktorer eller at konteksten ikke er ideell, kan behandlingen ha mindre effekt, eller til og med, motsatt effekt. Andre metoder tar ikke like godt høyde for individuelle forskjeller og samspill mellom ulike årsaker på samme måte som CNA, forklarer Baumgartner.

Ser nye sammenhenger

Han sier at CNA er spesielt god til å finne årsakssammenhenger der det ikke nødvendigvis er en statistisk avhengighet mellom årsak og virkning. Et eksempel på dette kan være sammenhengen mellom p-piller og blodpropp.

– P-pillene hindrer graviditet, som øker risikoen for dannelse av blodpropp. På den ene siden forhindrer pillene blodpropp ved å stoppe en årsak til det - altså graviditet. På samme tid kan p-pillene gi økt risiko for blodpropp. Hvis de to effektene er like, vil vanlige metoder kanskje ikke se en kobling mellom p-piller og blodpropp. De vil da konkludere med at det ikke er noen årsakssammenheng mellom p-piller og blodpropp, og det er selvfølgelig feil. CNA er laget for å håndtere nettopp slike situasjoner, sier Baumgartner.

Baumgartner jobber med å teste ut hvordan CNA kan brukes i ulike forskningsprosjekter, og samarbeider blant annet med CISMAC (Centre for Intervensjon Science in Maternal and Child Health). CISMAC har flere studier som ser på hvordan ulike tiltak påvirker helsen og utviklingen til mødre, nyfødte og barn i land med lav og middels inntekt. 

– Noen av disse studiene har lagt merke til at effektene av tiltakene kan variere avhengig av ulike faktorer som virker sammen.  Det kan for eksempel være hvor barnet blir født, hvordan barnet holdes etter fødselen, hva mor vet om hygiene og ernæring, eller hvor mange ganger en kvinne har født tidligere. Selv om samspillet mellom disse faktorene ikke var hovedfokuset i studiene, planlegger vi nå å inkludere CNA-metoden for å gjøre en grundigere undersøkelse av disse variasjonene. Håpet er at vi få en bedre forståelse av hvordan ulike faktorer påvirker resultatene, forteller Baumgartner

Individtilpasset sykdomsbehandling

Baumgartner har hatt med seg et team av filosofer, metodologer og statistikere i utviklingen av CNA. Så langt har rundt 70 studier benyttet metoden som en del av sitt analysearbeid. Baumgartner og teamet hans samarbeider tett med et eget nettverk av fagpersoner som anvender metoden i sin forskning. Nettverket består av applikasjonsorienterte forskere som analyserer dataene sine ved hjelp av CNA, og som har månedlige møter for å utveksle erfaringer.  

– Dette er et veldig verdifullt samarbeid som gir oss en mulighet til å videreutvikle og tilpasse metoden slik at den hele tiden blir mer brukervennlig, sier Baumgartner. 

Han håper at CNA skal kunne bli et viktig bidrag i abeidet med mer individtilpasset behandling for pasienter i fremtiden.

– Dette er et stort tema, og det samme gjelder for forskning på sjeldne sykdommer. Vi har foreløpig ingen bevis på at vi sitter på løsningen her, men CNA har vist seg å være en lovende hypotese innenfor denne type problemområder, sier Baumgartner.