Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Poststudierett ved Det humanistiske fakultet

Når du fullfører ein bachelor- eller mastergrad, kan du søke om poststudierett. Ein poststudierett gir deg rett til å ta opne emner ved Universitetet i Bergen i inntil to semester. Søknaden må være oss i hende innan eitt år etter du har fullført graden din.

To jenter sitter utenfor UB og prater. Høstfarger i bakgrunnen.
Photo:
Emil W. Breistein

Main content

Poststudierett tildeles som ei forlenging av oppnådd grad. Det betyr at det ikkje kan gå meir enn eitt år, eller to semester, fra du oppnådde graden din til du kan få innvilga poststudierett ved HF. Dersom du oppnådde graden din for meir enn to semester sidan må du søke nytt opptak på vanleg måte.  

Du får ingen utdanningsplan når du har poststudierett, men kan fritt velge emne på bachelornivå ved HF eller andre fakultet, så lenge dei aktuelle emna ikkje krev ein særskild studierett eller har eigne krav til opptak. Kontakt det aktuelle fakultetet om du har spørsmål.

Ordningen gjeld ikkje studenter på årsstudium, det er berre studentar som fullfører ein grad som kan søke om poststudierett. Studentar på årsstudium kan søke om intern overgang til eit bachelorprogram.

NB: Du kan ikkje dra ut på delstudium i utlandet (utveksling) når du har poststudierett.

Slik søkjer du

Etter at graden din er ferdig, registrerer du søknaden på Søknadsweb.