Home
Department of Clinical Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kjernefasiliteter

Kjernefasilitet ved Klinisk Institutt 1 er Dyreavdelingen.

Main content

Dyreavdelingen er en samarbeidspartner og ressurs for aktiviteter som involverer forsøk med dyr.

Basert på høye etiske standarder og human behandling av dyr bidrar Dyreavdelingen til bedre forskning og bedre undervisning ved UiB. Avdelingens tjenester medvirker til reproduserbare og pålitelige forskningsresultater basert på gode vitenskapelig metoder.

Brukerne av Dyreavdelingen er alle fakultetets institutter, andre fakulteter og institutter ved UiB, Helse Bergen og andre helseinstitusjoner, og andre forskningsinstitusjoner. Les mer om Dyreavdelingen på egen hjemmeside.