Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Seminargruppe for forskere knyttet til fagområdet alders- og sykehjemsmedisin

Er du forsker med tilknytning til alders- og sykehjemsmedisin? Vi har startet opp en tverrfaglig seminargruppe, hvor vi holder flere seminarer fremover.

Main content

Vi har en tverrfaglig seminargruppe hvor hovedformålet er å skape et møtested og diskusjonsforum for Ph.D-kandidater og masterstudenter som driver med forskning eller prosjekter innenfor alders- og sykehjemsmedisin, andre som jobber med forskning innen temaet er også velkommen!

Program for de ulike seminarene vil bli publisert fortløpende, men generelt vil det på hvert møte bli satt av til en time til et fremlegg fra en deltager, og en time til et tema av generell forskningsinteresse. Du kan lese mer om den tverrfaglige seminargruppen her: https://www.uib.no/sefas/forskning/tverrfaglig-seminargruppe

Du er hjertelig velkommen til å invitere de som du tror har interesse av å delta på seminargruppen!

Seminarmøtene er poenggivende for ph.d programmet.

 

Påmelding sendes til Reidun Kjome, Reidun.Kjome@isf.uib.no

 

Møtedatoer for 2014:

18. februar

18. mars

8. april

20. mai

17. juni

19. august

16. september

21. oktober

18. november

16. desember

Sted: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31, 5020 Bergen

Tid: 13.15-15.15

 

Vel Møtt!!

Mona K. Aaslund, forskningsgruppe i fysioterapi

Reidun Kjome, forskningsgruppe for samfunnsfarmasi

Bettina Husebø, forskningsgruppe for allmennmedisin