Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Utveksling på masternivå

Kan jeg reise ut på masternivå? Hvilke alternativer har jeg og hva må jeg gjøre?

Main content

Du kan reise på utveksling som en del av mastergraden din i politikk og forvaltning. Blant moglegheitene er studiar i Norden og Europa gjennom Nordplus og Erasmus+ ordningane, eller du kan reise til eit anna kontinent gjennom ei av UiBs mange bilaterale avtalar.

Utvekslingsopphald vert anbefalt i 2. semester. På masternivå tek du emne til erstatning for obligatoriske emne. Når du reiser ut må du ta emne i statsvitskap på masternivå. Det betyr at ikkje alle avtalar er aktuelle. Avtalen ein vurderer må opne for utveksling på masternivå, og i tillegg bør ein gjennomgå fagtilbodet ved institusjonen for å sjå at dette er relevant. Opphaldet må gis førehandsgodkjenning av instituttet.

Eit godt alternativ er å ta eit semester ved Universität Potsdam. Andre alternativ finn du på sida MASV-GOV.

Kontakt studierettleiar om du ikkje finn informasjon du treng eller om du ønskjer rettleiing.