Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Student

Våre studenter

Hvorfor valgte de å studere politikk og forvaltning eller administrasjon- og organisasjonsvitenskap? Hvilke tema er de interessert i og hva skriver de oppgaver om? Her kan du lese intervjuer med studentene våre.

illustrasjonsbilde