Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Praksis

Arbeidserfaring i bachelorgraden på sammenliknende politikk

Andrea Sundbø ville ha arbeidserfaring under studietiden. Hun brukte sine frie studiepoeng til et praksisopphold hos Bergen Næringsråd.

Praksisstudenter med Jonas Gahr Støre
Andrea Sundbø (nr. to f.v.) sammen med praksisstudenter ved Bergen Næringsråd og Maritimt Forum Bergensregionen og Jonas Gahr Støre. Foto: Maritimt Forum Bergensregionen

Main content

Andrea Sundbø begynner i høst på tredje året på bachelorgraden i sammenliknende politikk. I sitt fjerde semester, våren 2016, brukte hun 20 av sine frie studiepoeng integrert i graden til å ta emnet SAMPOL290: Praksis i sammenliknende politikk. Andrea ble tatt godt imot hos Bergen Næringsråd.

Hva var din motivasjon til å søke på praksisfaget?
Jeg søkte på praksisfaget av flere grunner. Først og fremst søkte jeg for å få relevant arbeidserfaring, og et innblikk i hvordan en potensiell arbeidshverdag kan se ut for meg som ferdig utdannet. Jeg ønsket å få mer motivasjon til videre studier, og også kanskje bli mer bevisst på hva jeg ønsker å bruke graden min til.  I tillegg ville jeg utfordre meg selv, både faglig og sosialt. Jeg søkte meg spesielt til Bergen Næringsråd (BN) fordi jeg syntes deres arbeid virket veldig spennende og lærerikt.

Hvilke arbeidsoppgaver hadde du hos Bergen Næringsråd?
Arbeidsoppgavene mine hos BN var veldig varierte. Jeg jobbet en del på møtearenaen, der jeg rigget til møter og konferanser og var med på å registrere og ønske oppmøtte velkommen. Ved noen anledninger styrte jeg også lyd eller skrev nettsaker fra disse møtene. Jeg jobbet mye med ulike spørreundersøkelser for næringsrådets medlemmer. Ellers gjorde jeg andre småoppgaver som næringsrådets ansatte ønsket hjelp med.

Hvordan så en normal arbeidsdag ut?
De fleste dagene mine i praksis var veldig ulike hverandre, men likevel var de preget av et visst mønster. Dagene startet som regel rundt 08.30, enten med frokostmøte på møtearenaen, morgenmøte med kolleger eller med å starte på dagens oppgaver. Noen dager var jeg også med på lunsj- eller ettermiddagsmøter. Da var jeg i møtelokalet noen timer og gjorde mine faste oppgaver der, for så å være på kontoret den resterende delen av dagen med forskjellige oppgaver. Det var alltid hyggelig lunsj sammen med kollegaene fra kontoret. Av og til holdt næringsrådet konferanser eller lengre møter, og da gikk ofte hele arbeidsdagen med til det. Som regel sluttet arbeidsdagene mine rundt 16.00. Jeg følte underveis at jeg ble gitt stor frihet til å legge opp arbeidsdagene mine selv, spesielt i perioden jeg jobbet mye med min hovedoppgave. Dette trivdes jeg godt med.

Hva var det mest lærerike?
Det mest lærerike ved å være praktikant hos BN var å få jobbe med svært dyktige og inkluderende kolleger med høye forventninger til meg. Jeg fikk også være med på mange spennende møter, både på møtearenaen, i ressursgrupper og med politikere og aktører fra næringslivet. Her lærte jeg mye om Bergenspolitikken og viktige problemstillinger i næringslivet i Bergen.

Hva var det kjekkeste?
Det kjekkeste må ha vært å møte så mange dyktige og fine mennesker. Jeg delte kontor med tre andre praksisstudenter som jeg ble godt kjent med. I tillegg var alle kollegene mine inkluderende og inspirerende, og jeg følte meg godt ivaretatt. Selvfølgelig var det også stas å få møte kjente nasjonale og Bergensbaserte politikere. Jeg synes også det var kjekt å lære noe nytt hver dag, samtidig som jeg fikk bruke kunnskap jeg har tilegnet meg gjennom studiene. Til slutt syntes jeg det var utrolig kjekt å bli bedre kjent med næringslivet i Bergen og få se et utvalg av de utallige mulighetene som finnes her.

Hva var det mest krevende?
Det ble stilt høye forventninger, og jeg ønsket å leve opp til disse. I noen situasjoner var det litt vanskelig å vite hvor selvstendig jeg skulle være i arbeidet. For meg var nok det mest krevende ved praksisoppholdet å tørre å stole på meg selv og det arbeidet jeg gjorde som godt nok. 

Fikk du anvendt kunnskaper og ferdigheter fra sammenliknende politikk?
Siden jeg jobbet en del med spørreundersøkelser, fikk jeg god bruk for metodekunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom MET102. Evnen til å jobbe selvstendig, tenke analytisk og skrive gode tekster kom også svært godt med i det daglige arbeidet. Til slutt var generell kunnskap om politikk og samfunn nyttig, noe som jo står sentralt når en studerer sammenliknende politikk.

Hva sitter du igjen med og hva tar du med deg videre?
Jeg sitter igjen med en givende erfaring fra praksistiden min hos Bergen Næringsråd. Jeg har lært mye nytt, fått nye bekjentskaper og interesser innenfor nye felt. Jeg føler at jeg er tryggere på studievalget mitt enn jeg var tidligere. Jeg har fått se mange jobbmuligheter - ikke bare hos næringsrådet - men også hos mange av deres medlemsbedrifter og andre aktører næringsrådet samarbeider med.

Føler du deg bedre rustet til arbeidslivet?
Ja. Etter tre år på lesesalen ville jeg ut og få litt relevant erfaring, og hadde et ønske om å bli nettopp bedre forberedt til arbeidslivet. Som praktikant hadde jeg ikke en bestemt stillingsbeskrivelse eller veldig faste rutiner, noe som gjorde at jeg fikk være med på mye forskjellig. Jeg fikk innblikk i ulike deler av næringsrådets virksomhet og ble bedre kjent med næringslivet i Bergen. Når jeg selv skal ut i jobb om noen år, vil den kunnskapen og erfaringen jeg har fått hos BN være fordelaktig og nyttig.

Vil du anbefale praksisfaget til andre studenter?
Jeg vil så absolutt anbefale SAMPOL290! Det er en unik mulighet som vi bør være takknemlige for at vi har på instituttet. Faget tilbyr så mange ulike og spennende praksissteder. En utdanning innen sammenliknende politikk gir mange og varierte jobbmuligheter, vi må bare være klar over disse. Jeg mener praksisfaget er et viktig bidrag til nettopp dette. Jeg er veldig fornøyd for at jeg benyttet sjansen og fikk muligheten til å ha et givende og lærerikt semester i praksis hos Bergen Næringsråd.